Uroczyste i robocze posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze

 

Jak co roku pod koniec grudnia Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze zebrała się na ostatnim powiedzeniu, na którym podsumowano działalność izbową. Był to rok wyborów do samorządu powiatowego i jednocześnie rok normalnej działalności samorządowej w bardzo trudnym okresie katastrofalnej suszy. Wszystkie najważniejsze cele i zamierzenia, które zaplanowano na początku roku zostały wykonane.

Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Spotkanie w Jeleniej Górze na temat fotowoltaiki

W dniu 26 listopada br. w Łomnicy gmina Mysłakowice odbyło się kolejne posiedzenie RP DIR w Jeleniej Górze.

Tym razem na wniosek jeleniogórskich delegatów posiedzenie miało charakter seminaryjno -szkoleniowy na temat szeroko rozumianej fotowoltaiki, jej znaczenia i wykorzystania w gospodarstwie, domu, firmie i gminie. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i mieszkańcy wsi z terenu powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego oraz przedstawiciele gmin – w sumie 50 osób. W śród naszych gości obecny był Prezes Zarządu DIR Leszek Grala.

Seminarium wyjazdowe Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze z udziałem licznej grupy rolników w Vernerovicach

W Czechach prywatni rolnicy zawsze mogli budować w swoich gospodarstwach małe ubojnie i przetwórnie mięsa. Nie blokowały tego przepisy unijne ani weterynaria.

W dniu 14 maja br. Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze uczestniczyła w seminarium wyjazdowym w Vernerovicach koło Broumova na terenie Ekofarmy Bosina. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady z Przewodniczącym Mirosławem Kaszkurem, który prowadził spotkanie, oraz liczna grupa rolników z czterech powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego (łącznie 35 osób).

Wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze w Łomnicy

 

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała 19.03.2019 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Łomnicy, na terenie gospodarstwa Janiny i Wiktora Zimmer. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatowej Mirosław Kaszkur. W posiedzeniu uczestniczyły 33 osoby, najliczniej stawili się rolnicy powiatu jeleniogórskiego Obecni byli także zaproszeni rolnicy z terenu powiatów: Kamienna Góra, Lwówek Śląski i Lubań. W posiedzeniu uczestniczyło 8 delegatów do RP DIR w Jeleniej Górze.

Na roboczo i odświętnie , wspólnie z rolnikami obradowała Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze

W dniu 14.12.2018r. w Łomnicy obradowała na szóstym w tym roku posiedzeniu Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, kierownik Oddziału ARiMR w Jeleniej Górze Mirosław Ludorowski oraz kierownik Oddziału PIORiN Waldemar Płachciak . W posiedzeniu uczestniczyło 29 osób, w większości rolników, w tym 8 delegatów do Rady Powiatowej.  

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała w dniu 14.12.2017r. w Łomnicy na temat sprzedaży żywności przez rolników. Wśród gości Prezes Leszek Grala

Rolniczy handel detaliczny był wiodącym tematem posiedzenia RP DIR w Jeleniej Górze, w dniu 14.12.2017r. Przewodniczył Mirosław Kaszkur, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie RP, zaproszeni rolnicy i sołtysi z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz zaproszeni goście. Miejscem spotkania było gospodarstwo rolne państwa Janiny i Wiktora Zimmer, w którym od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje rolniczy handel detaliczny produktami wytworzonymi w gospodarstwie i własnym przetwórstwie gastronomicznym (mięso wołowe, jaja, produkty garmażeryjne) oraz produktami z sąsiednich gospodarstw np. serkami i innymi wyrobami nabiałowymi, a także dużą ofertą produktów zdrowej żywności i ekologicznych.

Dożynki 2017 w Hradec Kralove

Również u naszych południowych sąsiadów święto dożynkowe ma wieloletnią tradycję i bogatą oprawę. W zaprzyjaźnionym województwie Kralovohradeckim obchodzono je 16 września w centralnej dzielnicy rekreacyjnej miasta Fośna, dzięki czemu razem z rolnikami świętowało ok. 30 tysięcy mieszkańców Hradec Kralove i okolic. Dopisali goście, wśród nich wojewoda dr Jiri Stepan, a także prezydent miasta, wice -prezydent Krajowej Izby Rolniczej, prezesi wielu instytucji i firm. Naszej delegacji przewodniczył członek Zarządu DIR Franciszek Baranowski.

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze Obradowała na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu

Zgodnie z przyjętym programem działalności na rok 2017 RP DIR w Jeleniej Górze obradowała na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu w dniu 18 maja br. w Bieganowie gmina Cybinka, w firmie AGRO Bieganów sp. z o.o. W posiedzeniu wyjazdowym uczestniczyli liczni rolnicy producenci żywca wołowego z 5 powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego i bolesławieckiego. W sumie obecnych było 40 uczestników w tym pan Jiri Sulc z Trutnova, przewodniczący RP tamtejszej Izby Rolniczej (Agrarni Komora), a zarazem prezes dużej firmy produkującej żywiec wołowy w której gościliśmy z rolnikami jesienią 2016 roku.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze z dnia 25.01.2017r.

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała w dniu 25.01.2017r. w Jeżowie Sudeckim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości i rolników.
2. Prezentacja oprogramowania Agrinavia – pani Alina Brzezicka, przedstawiciel firmy.
3. Zalecenia i wymogi PIORIN w roku 2017 – kierownik Oddziału Terenowego mgr inż. Waldemar Płachciak.
4. Propozycja planu pracy Rady Powiatowej na rok 2017.
5. Dyskusja.
6. Zamknięcie posiedzenia.

XX – Lecie samorządu rolniczego subregionu jeleniogórskiego

W dniu 16.12.2016r. w Mysłakowicach odbył się jubileusz XX – lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego. Przewodniczący Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tej okazji zaprosili wielu gości, którzy przez ten cały okres współpracowali i nadal współpracują z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0161 -0,00% [01:39]
 EUR / JPY 118,6520 +0,07% [01:39]
 EUR / PLN 4,2633 +0,03% [01:38]
 USD / JPY 109,9190 +0,07% [01:39]
 USD / PLN 3,9484 +0,01% [01:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Arnold, Jozef, Konrad