Uroczyste i robocze posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze

 

Jak co roku pod koniec grudnia Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze zebrała się na ostatnim powiedzeniu, na którym podsumowano działalność izbową. Był to rok wyborów do samorządu powiatowego i jednocześnie rok normalnej działalności samorządowej w bardzo trudnym okresie katastrofalnej suszy. Wszystkie najważniejsze cele i zamierzenia, które zaplanowano na początku roku zostały wykonane.

W trakcie posiedzenia, które prowadził Przewodniczący RP Mirosław Kaszkur zabrało głos wielu jego uczestników. W dyskusji w części roboczej obrad zwrócono uwagę m.in. na:

– trudną współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przyjmowania i opracowywania nowych wniosków. Zwracano uwagę na mnożenie wymogów formalnych, ciągłe zmiany interpretacyjne i długie terminy. Rozgoryczeni rolnicy często w ogóle rezygnuję ze starań o dopłaty do ważnych programów gdyż uważają, że ich starania są stratą czasu. Delegat Wiktor Zimmer wnioskował by problemy wynikające z takiej współpracy i w ogóle tematyka tej Agencji były głównym zadaniem dla samorządu rolniczego w całym roku 2020.

– duża liczba kontroli przez pracowników agencji, najczęściej bez uprzedzenia rolnika a tym samym bez możliwości składania bieżących wyjaśnień przez niego (delegat Kamila Pietraszek),

– ciągle rosnące problemy w zakresie szkód łowieckich. Mówili o tym delegaci z praktycznie wszystkich gmin. Na wszystkie te problemy i pytania odpowiadali obecni na spotkaniu szefowie powiatowych instytucji rolniczych. Szczególnie wyczerpujące było wystąpienie członka Naczelnej Rady Łowieckiej Pana Stanisława Gmyrka, który omówił problematykę szkód łowieckich łącznie z kłopotami w realizacji zwiększonych odstrzałów oraz nowych działań podejmowanych przez Ministra Rolnictwa i Ministra Ochrony Środowiska w związku z ASF. Zapowiedział także poważne rozważenie partycypacji przez Kóła Łowieckie przy zakupie specjalistycznych siewników do szybkiego usuwania szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach

– ustępujący z funkcji Przewodniczącego OAK w Trutnovie  Jiri Sulc przekazał naszej Radzie Powiatowej podziękowania za kilkuletnią, dobrą współpracę oraz przedstawił sytuację w czeskim rolnictwie oraz rolnictwie swojego powiatu. W większości obszarów sytuacja u naszych południowych sąsiadów jest bardzo podobna jak w Polsce,

– obecny na spotkaniu nowo wybrany poseł na Sejm RP Robert Obaz zaproponował bliską współpracę i stały kontakt w sprawach wsi i rolnictwa. Zachęcał też do bieżącej współpracy ze swoim biurem oraz zadeklarował bliskie partnerstwo w opiniowaniu aktów prawnych

– członkowie Rady Powiatowej przekazali także swoje propozycje do planu pracy Rady Powiatowej w roku 2020, które będą omawiana także na pierwszym posiedzeniu w przyszłym roku.,

W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby, w tym 23 zaproszonych rolników.

Po zakończeniu części roboczej rozpoczęło się tradycyjne spotkanie opłatkowe poprzedzone modlitwą Ojca Grzegorza Sekuły, proboszcza Parafii w Cieplicach.

Uczestnicy spotkania, rolnicy, delegaci i zaproszeni goście przy kolędach podzielili się opłatkiem oraz degustowali tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez gospodarstwo agroturystyczne Państwa Zimmer.

Opracował: Andrzej Kamiński

Jelenie Góra, 18.12.2019 r

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,3229 -0,38% [19:19]
 EUR / JPY 116,9540 -0,26% [19:19]
 EUR / PLN 4,5660 -0,64% [19:19]
 USD / JPY 107,8640 +0,69% [19:19]
 USD / PLN 4,2098 +0,27% [19:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wladysław, Franciszka