Kolejne Dni Pola pt. „2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”zostały zorganizowane jak co roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Jeleniej Górze – Cieplicach

W dniu 19 czerwca br. zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo- informacyjne promujące uprawę odmian o podwyższonej zdrowotności (tolerancyjnych lub odpornych na patogeny). W trakcie spotkania zaprezentowano działalność doświadczalną ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. inicjatywy białkowej COBORU oraz promocję gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy spotkania mieli możność porównania ze sobą odmian na poletkach pokazowych oraz doświadczeniach odmianowych z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym a także z innymi gatunkami roślin uprawnych, w tym zbożami.

 

Dodatkowo w trakcie imprezy jak zwykle udzielano porad z zakresu doboru odmian, uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej. Z uwagi na pandemię zrezygnowano z części seminaryjnej spotkania ale dyskusję, zapytania i porady kontynuowano przy poletkach doświadczalnych. Uczestniczyło ok. 25 osób w tym rolnicy i członkowie Rad Powiatowych DIR powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. Uczestnicy spotkania zaopatrzyli się także w liczne materiały informacyjno-szkoleniowe.

Opracował: Andrzej Kamiński

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1989 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 120,8290 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4626 +0,00% [21:57]
 USD / JPY 107,4740 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9685 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Malwina, Odon