Konferencja „Zapobieganie skutkom suszy poprzez wapnowanie”

 

30 stycznia w Ciepłowodach odbyła się konferencja pod nazwą „Zapobieganie skutkom suszy poprzez wapnowanie”. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pan Wiktor Skotnicki, który przywitał wszystkich przybyłych Gości, m.in.:  Pana Leszka Gralę – Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Pana Pawła Mazura Członka Zarządu DIR,  Pana Łukasza Białkowskiego – Wójta Gminy Ciepłowody, Pana Marcina Kozaka prof. dr hab. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  Pana Jarosława Kuźmińskiego – Prezesa Firmy POL TOR Oddział Chałupki, Pana Mirosława Prycik – Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji oraz Pana Franciszka Baranowskiego – Pełnomocnika Zarządu DIR ds. współpracy z TUW. W konferencji uczestniczyli również Przewodniczący Rad Powiatowych DIR i zainteresowani rolnicy z powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego oraz strzelińskiego.

Uwzględniając potrzebę zapobiegania negatywnym skutkom suszy w gospodarstwach rolnych podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji pt.:

– „Agrotechniczne sposoby ograniczania niekorzystnego wpływu suszy w uprawach polowych” – prof. dr hab. Marcin Kozak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

-„Systematyczne wapnowanie słomy – droga do stabilnych plonów” – mgr inż. Jarosław Kuźmiński.

-„Odbudowa próchnicy metodami biologicznymi – walka z suszą”- Mirosław Prycik, Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji.

Ponadto Pan Franciszek Baranowski Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW omówił system ubezpieczeń rolnych realizowanych w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej Wieś Dolnośląska.

Przed zakończeniem konferencji Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Leszek Grala przekazał zebranym istotne informacje dotyczące bieżących działań Zarządu DIR.

Spotkanie podsumował Wójt Gminy Ciepłowody Pan Łukasz Białkowski podkreślając chęć współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą w ramach organizacji następnych konferencji oraz szkoleń.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina