Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu , Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy, Marek Wojtków – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Paweł Gancarz – rolnik, Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu ,Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku , Marek Brusiło – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie , Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie. Jako pierwsi zabrali głos przedstawiciele jednostek działających na rzecz rolnictwa na Dolnym Śląsku. Pani Ewa Pawelec Dyrektor OT KRUS we Wrocławiu przekazała informację o bieżącej realizacji świadczeń oraz o prowadzonych kampaniach i konkursach.

Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR Pan Marek Wojtków przekazał informację o naborze wniosków pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID -19 raz o bieżących działaniach Oddziału Działalność OT KOWR we Wrocławiu przedstawił Pan Bogdan Kożuchowicz – Kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Świdnicy. Poruszył tematy dot. przetargów ograniczonych ofert pisemnych, gruntów niezagospodarowanych oraz wyłączeń.

Pan Paweł Gancarz – rolnik, Wójt Gminy Stoszowice podsumował akcję żniwną, poruszył temat niezagospodarowanych gruntów oraz zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Pan Paweł Mazur przekazał bieżąca informacje z działalności Zarządu DIR. W pierwszej kolejności omówił ustalenia DIR z KOWR ws. przetargów w obrębie Łagiewniki, powiat dzierżoniowski.  Przekazał również relację ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Aradanowskim, które odbyło się przeddzień Dożynek Jasnogórskich. Pan Mazur omówił również zmiany w ubezpieczeniach. Przedstawił problemy z którymi borykają się obecnie dolnośląscy rolnicy – w szczególności zmiany w ustawie o ochronie zwierząt.

 

Pan Maciej Waligóra – lokalny diagnosta – przedstawił informację na temat nowych przepisów dotyczących okresowych badań opryskiwaczy.

Przewodniczący Rad Powiatowych DIR przekazali Panu Maciejowi Waligórze podziękowania za współpracę z rolnikami.

W drugiej części spotkania Pan Edward Cisak przedstawił i omówił pracę garściówki.

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinowicach Górnych dziękujemy za piękny wieniec który zdobił nasze spotkanie.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina