Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim

Rada Powiatowa DIR powiatu lwóweckiego obradowała 7.05.2019 w sali narad stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Concordia, przedsiębiorstwa paliwowego GAZ Petrol oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz delegaci Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatowej Pan Mieczysław Środa.

Na początek zreferowano pierwszy od wielu lat przypadek BSE który wykryto w gminie Mirsk i który odbił się dużym echem w mediach. Z informacji PIW wynika że chora sztuka uległa wypadkowi, została przeznaczona przez właściciela do uśpienia, Powiatowy Inspektorat Weterynarii rutynowo wykonuje w takiej sytuacji badania na BSE, wynik okazał się dodatni, podjęto wszelkie środki zabezpieczające, uśpiono dwie sztuki mogące mieć związek ze sztuką chorą, wyniki badań na BSE były ujemne. Przedstawiono również informację na temat ASF, na temat szkoleń w zakresie bioasekuracji i uświadamiania rolników w kierunku zapobiegania rozprzestrzenianiu się ASF. Kolejny problem natury chorobowej – gruźlica Alpak. Najgorszym czynnikiem tego zjawiska jest brak charakterystycznych objawów. Nie wzbudza podejrzeń, rolnicy w sytuacji jednego zgonu alpaki przechodzą do porządku dziennego. Dopiero po serii zachorowań można nabrać podejrzeń a po sekcji ustalić że to gruźlica bydlęca. Należy uczulać właścicieli alpaków, iż w razie zachorowań sprawdzać czy jest to przypadek gruźlicy bydlęcej. Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zreferował temat zamknięcia procedury wypłaty dopłat bezpośrednich za rok ubiegły oraz prowadzenia procedury wypłaty dopłat bezpośrednich za rok bieżący. Zaznaczył że nie w przypadku kontroli foto nie ma obowiązku informowania rolnika. Ponadto prosił aby zwracać uwagę rolnikom, żeby nie zgłaszali we wnioskach do dopłat obszarów nieużytkowanych, bo podczas takiej kontroli bardzo łatwo zweryfikować stan faktyczny. Następnie Przedstawiciel ARiMR prosił aby przypominać rolnikom o terminie składania wniosków o dopłaty i nieodkładania tego na ostatnią chwilę aby nie doszło do problemów organizacyjnych które mogą również dla rolników mieć bardzo negatywne skutki. Następnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli przedsiębiorstwa paliwowego GAZ Petrolu, którzy przedstawili swoją ofertę, ale przede wszystkim skupili się na zaprezentowaniu przepisów dotyczących zasad zakupu paliwa, zasad przechowywania paliwa na terenie własnego gospodarstwa, wymogów jakie muszą spełniać zbiorniki paliwowe w których można magazynować paliwo do maszyn rolniczych. Następnie przedstawiciel ubezpieczyciela Concordia zaprezentował ofertę ubezpieczeń rolniczych. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja delegatów, po czym Przewodniczący Rady Powiatowej podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady.

Piotr Szałas

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina