Posiedzenie Rad Powiatowych Oława, Oleśnica i Strzelin

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie 3 Rad Powiatowych; oleśnickiej, oławskiej i strzelińskiej.
Posiedzenie prowadził Pan Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. V-ce Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Na wstępie powitał zaproszonych gości : V-ce Dyrektora Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej- Panią Aleksandrę Fałat, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Jelczu Laskowicach – Panią Edytę Wach, oraz pracowników Banku Spółdzielczego w Jelczu Laskowicach Panie: Katarzynę Drozd i Małgorzatę Gęsior, Pana Wojciecha Gadzińskiego – reprezentującego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Pana Juliana Chlebowicza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa obsługującego powiat oławski, Pana Pawła Symenowicza – Kierownika Nadzoru Wodnego w Oławie a także Przewodniczących Rad Powiatowych
: Pana Dionizego Prusiewicza – Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego i Pana Edwarda Tracza – Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego. Przewodniczący Rad przedstawili swoich członków Rady Powiatowej.
Posiedzenie było poświęcone omówieniu najbardziej istotnych spraw związanych z rolnictwem, a szczególnie przedstawienia nowych przepisów prawnych w reprezentowanych przez zaproszonych gości instytucjach.
Pani Dyrektor z Banku Spółdzielczego przedstawiła w skrócie najbardziej istotne zagadnienia związane z obsługą Bankową. Pracownice Banku rozdały broszury ze szczegółowym opisem aktualności Bankowych.
Pan Wojciech Gadziński dużo uwagi poświęcił bioasekuracji stwierdził, że najprostszą metodą zapobiegania chorobom zwierząt jest zakładanie mat dezynfekcyjnych i nie wpuszczanie do miejsc pobytu zwierząt osób postronnych. Inne metody chociaż też skuteczne są bardziej uciążliwe, pracochłonne i kosztowne. Powiedział też, że wszyscy hodowcy muszą przystosować warunki bytowania zwierząt do nałożonego prawa, gdyż ich nie spełnienie w określonym przepisami terminie może skutkować zakazem ich hodowli w danym gospodarstwie.
Pan Julian Chlebowicz swoją uwagę skupił na chorobie ziemniaków „Ralstonii”, którą przywieziono z innych państw europy. Omówił szczegółowo metody jej wykrywania a także analizy zagrożenia i źródła zarażenia. Przestrzegł, przed zakupem ziemniaków do sadzenia z niewiadomych, nieprzebadanych źródeł. Podkreślił, że każdy rolnik uprawiający ziemniaki powinien zgłaszać plantacje do Biura Kwarantanny i Ochrony Roślin. Na przykładzie rolnika, którego spotkał podczas dojazdu na spotkanie powiedział, że niektórzy rolnicy bagatelizują przepisy dotyczące wykonywania zabiegów związanych z wykonywanie oprysków. Rolnik w godzinach południowych wykonywał oprysk na ziemniakach. Jest to zakazane i podlega karze. Podkreślił, iż należy czytać dokładnie etykiety stosowania środków ochrony roślin znajdujące się na ich opakowaniach.
Pan Paweł Symenowicz reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne – „Wody Polskie”, szczegółowo omówił zmiany jakie weszły w dniu 1 stycznia 2018 roku w związku ze zmianą przepisów Prawa Wodnego.
W dyskusji głos zabrał Pan Dionizy Prusiewicz, który postawił wniosek o wystąpienie do stosownych władz aby przepisami prawa nakazać rolnikom uprawiającym kukurydzą, przeorywanie resztek pożniwnych jesienią, ponieważ ich pozostawianie na kres dłuższy sprzyja rozwojowi owadów i grzybów. Nakaz mógłby być stosowany poprzez zmniejszenie dopłat bezpośrednich, w przypadku nie wykonania tego zabiegu. Zwrócił uwagę na nieprawidłowości związane z przemieszczeniem pasiek pszczelich.
Podczas obrad nie zabrakło też tematów związanych z powoływaniem Komisji związanych z suszą oraz obrotem nieruchomościami.
Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali zaproszeni goście oraz prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Borys.

Sporządził:
K. Dobrowolski

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Walentyna, Krzysztof