Uroczyste Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego

 

16 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Dalborowicach, gmina Dziadowa Kłoda, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady Powiatowej w 2019 r. zwracając szczególną uwagę na trudności, z jakimi stykali się producenci rolni w mijającym roku. Był to niewątpliwie rok bardzo trudny, przede wszystkim ze względu na kolejną już klęskę suszy, niskie ceny skupu artykułów i płodów rolnych przy stale rosnących kosztach produkcji czy postępującą ekspansję wirusa ASF, którego pierwsze przypadki stwierdzono na obszarze województwa dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji sektora okołorolniczego powiatu. Władze samorządowe reprezentowali: Pan Jan Dżugaj – Starosta Oleśnicki, Pan Robert Fryt – Wójt Gminy Dziadowa Kłoda, Pani Irena Małecka – Z-ca Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, Pan Józef Szmaj – radny Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji oraz radni Rady Gminy Dziadowa Kłoda. W posiedzeniu uczestniczyli również: Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Pani Elżbieta Lewicka – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pani Jolanta Tracz – kierownik Oddziału WIORiN w Oleśnicy, Pan Waldemar Grzędziak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, Pan Wojciech Kociński – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy, Panowie Arkadiusz Tracz i Dawid Paluszek z Biura Powiatowego ARiMR w Sycowie, Pan Józef Szymański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców oraz Pan Michał Ciura z Nadzoru Wodnego w Namysłowie podlegającego pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Sektor bankowości spółdzielczej reprezentowali: Pan Artur Moskalewicz – dyrektor Banku Spółdzielczego w Namysłowie i Pan Rafał Anders – dyrektor, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Dziadowej Kłodzie.Wiodącym tematem spotkania była kwestia ASF. Powiat Oleśnicki jest na drugim miejscu (po Powiecie Złotoryjskim) w województwie dolnośląskim pod względem liczebności utrzymywanego pogłowia trzody chlewnej – 31 835 szt. wg stanu na dzień 04.11.2019 r. (dane uzyskane z Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR). Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż stwierdzono już przypadki ASF u dzików w woj. wielkopolskim, z którym powiat oleśnicki bezpośrednio graniczy, przypomnienie wiadomości na temat obowiązujących zasad bioasekuracji jako najważniejszego czynnika ograniczającego ekspansję wirusa ASF na terenie naszego kraju było jak najbardziej zasadne. Obecnie panująca sytuacja jest dramatyczna i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej stanowiącej istotny element gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), w związku z tym prowadzenie szkoleń oraz szeroko zakrojonej akcji informacyjnej jest niezbędne.
Podczas spotkania w sposób szczególny podziękowano osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał Pan Alfred Bieleń – Prezes Koła Pszczelarzy w Sycowie. Złoty medal Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymali: Pani Barbara Wnuk – radna Rady Gminy Dziadowa Kłoda i sołtys wsi Dalborowice, Pani Krystyna Kłysz, Pan Grzegorz Armuła – radny Rady Gminy Dziadowa Kłoda i sołtys wsi Miłowice, Pan Antoni Mierzwa – radny Rady Gminy Dziadowa Kłoda i sołtys wsi Lipka, Pan Józef Baraniak – Prezes Zarządu OSP w Gołębicach oraz Pan Jan Zobek – rolnik z gminy Oleśnica.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!!!

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1963 -0,24% [17:39]
 EUR / JPY 120,7460 -0,18% [17:39]
 EUR / PLN 4,4624 -0,07% [17:39]
 USD / JPY 106,7470 -0,44% [17:39]
 USD / PLN 3,9442 -0,32% [17:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis