W gościnie u Zespołu Ludowego „Leszczynki”

 

Początek nowego roku jest zazwyczaj czasem podsumowań oraz refleksji nad tym, co minęło i co udało nam się osiągnąć w roku minionym. Jest jednocześnie, a może przede wszystkim, czasem pełnym nadziei, wytyczania ambitnych planów oraz niesłabnącego optymizmu, że wreszcie uda się je zrealizować. Taki też charakter miało spotkanie zorganizowane 8 stycznia 2020 r. przez Zespół Ludowy „Leszczynki” w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach. Nadmienić należy, że nowoczesne wnętrza Centrum Kultury wywarły ogromne wrażenie na przybyłych licznie gościach. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu terytorialnego: Pan Artur Ciosek – Wójt Gminy Dobroszyce, Pan Tomasz Urbaniak – Z-ca Wójta Gminy Dobroszyce, Pani Monika Hołówka – Sekretarz Gminy Dobroszyce oraz Pan Dariusz Palma – Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce. Podczas spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczenia „Podziękowanie za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” przyznawanego przez Dolnośląską Izbę Rolniczą za owocną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz krzewienie regionalnej kultury i tradycji. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż zespoły ludowe są częścią tradycji i kultury regionalnej, dlatego też warto zaprezentować szerszej rzeszy mieszkańców regionu ich działalność polegającą na pielęgnowaniu ludowych tradycji. Spotkanie było doskonałą okazją do podkreślenia i docenienia szczególnej roli członków Zespołu Ludowego „Leszczynki” w zakresie inspirowania mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw służących aktywizacji i rozwojowi obszarów wiejskich oraz promowaniu współpracy i zrzeszania się w celu przekazywania tradycji  kulturalnych regionu młodemu pokoleniu.

Anna Pętalska-Nispoń

Krótko o Zespole

Zespół Ludowy „Leszczynki” powstał w 1996 roku w Dobroszycach z inicjatywy p. Urszuli Maleszki, która jest kierownikiem i dobrym duchem zespołu. Jako główny cel swojej działalności zespół przyjął popularyzację piękna i bogactwa tradycji, obrzędów i kultury ludowej. Zespół propaguje kulturę i sztukę ludową koncertując nie tylko na terenie gminy Dobroszyce i powiatu Oleśnickiego (dożynki gminne i powiatowe, prezentacje kulturalne, biesiady i festyny), ale także biorąc udział w dolnośląskich konkursach i przeglądach folklorystycznych, których jest wielokrotnym laureatem (Mietków, Sobótka, Dzierżoniów, Oleśnica, Cieszków) .

„Leszczynki” uczestniczą w prestiżowych koncertach o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. W 2009 r. koncertowały podczas „XII Zjazdu Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich” w Warszawie, wielokrotnie brały udział w obchodach Dożynek Prezydenckich w Spale. W kwietniu 2004 r. brały udział w koncercie „Wielkanocna baba” w Warszawie, a w grudniu 2005 r. reprezentowały województwo dolnośląskie podczas spotkania „Stoły wigilijne” w Wilanowie. W sierpniu 2010 r. zespół brał udział w XIV Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze, w listopadzie 2010 r. śpiewał w finałowym koncercie III Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska.

Największe sukcesy zespołu to IV miejsce dla pani Urszuli Maleszki oraz zespołu podczas „Ogólnopolskiego wyboru gospodyni 2002” w Racławicach, I miejsce podczas „Darcia pierza” w 2000 r. w Wołowie, II miejsce w konkursie „Piosenka wielkanocna o jajach” organizowanym przez Polskie Radio Wrocław-audycja „Kultura przy gościńcu”, II miejsce i tytuł „Srebrnej Bułki Targowej” podczas XIV Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze w 2010 r. Zespół Leszczynki jako pierwszy amatorski zespół ludowy na Dolnym Śląsku wydał swoje piosenki na płycie, z inicjatywy Polskiego Radia Wrocław. Panie z zespołu ludowego „Leszczynki” tworzą również Koło Gospodyń Wiejskich Dobroszyce.

Propagując twórczość i obrzędy ludowe organizują m.in. wspaniałe stoły wigilijne i wielkanocne, tworzą wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, które niejednokrotnie nagradzane były podczas przeglądów ludowych. W 2003 r. panie z zespołu zorganizowały w Dobroszycach bardzo uroczyste obchody 140-lecia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Zespół koncertował również na Ukrainie, w Niemczech oraz na Litwie, we Włoszech (Rzym) i Austrii (Wiedeń).

 

Źródło: http://gckdobroszyce.pl/zespoly/leszczynki/

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,3318 -0,17% [19:59]
 EUR / JPY 116,8340 -0,36% [19:59]
 EUR / PLN 4,5713 -0,52% [19:59]
 USD / JPY 107,9040 +0,73% [19:59]
 USD / PLN 4,2212 +0,55% [19:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wladysław, Franciszka