Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 9 listopada w Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego. W posiedzeniu oprócz delegatów Rady Powiatowej udział wzięli: Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober, Kierownik WIORiN odział w Lubinie Sabina Mierzwiak, Kierownik WIORiN oddział w Trzebnicy Dominik Byrski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych Arkadiusz Dulemba oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Robert Marek. Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Franciszek Lesicki. Poinformował zebranych, że dzisiejsze spotkanie jest okazją do podziękowania za współpracę Panu Dominikowi Byrskiemu, który przez wiele lat pracował w Inspekcji Ochrony Roślin w Lubinie. Cieszył się wielkim uznaniem wśród rolników, a także współpraca z Radą Powiatową DIR układała się pomyślnie. Waldemar Jankowski w imieniu Zarządu DIR podziękował także za współpracę. Do podziękowań dołączył także Wójt Tadeusz Kielan.

Po ty uroczystym wstępie Przewodniczący Franciszek Lesicki oddał głos gościom.

Wójt Tadeusz Kielan podziękował za zaproszenie, Powiedział, że cieszy się, że takie spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy, gdyż są one merytoryczne, na których uzyskujemy cenne informacje, które można przekazywać innym rolnikom. Docierają do niego informacje o ogromnych kwotach płatności przelanych na konta rolników, ale po rozmowie z Panem Lesickim, który porównał ceny środków do produkcji i ceny płodów rolnych obecnie i kilka lat temu przyznał, że zmienia to obraz sytuacji. W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober omówiła zagadnienia związane z aktualną sytuacją w zakresie ASF i ptasiej grypy na terenie powiatu. Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin Sabina Mierzwiak omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła także zakres przeprowadzanych kontroli oraz zadania, jakimi obecnie zajmuje się Inspekcja. Przypomniała także o szkoleniach stosowania środków ochrony roślin oraz atestacji opryskiwaczy. Kierownik PZDR Arkadiusz Dulemba przedstawił ogólne zasady dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Ponadto poruszył temat pomocy suszowej i problemów z aplikacją suszową, która przez dłuższy czas nie działała. Poinformował, że przedłużony został termin składania wniosków o pomoc suszową do 23 listopada. Kierownik BP ARiMR Robert Marek zwrócił uwagę, że najlepiej składać wnioski kompletne, razem z załącznikami. Usprawni to pracę biura. Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez Zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Zarząd na bieżąco stara się reagować na problemy rolników i kierować pisma do odpowiednich urzędów. Wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Izby i można się z nimi zapoznać.  Zwrócił uwagę, że z pomocy suszowej wykluczono wiele gospodarstw np. gospodarstwa rolników nieposiadających rodziny. Ponadto, gdy kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy pulę przeznaczonej na ten cel kwoty, będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin