Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 29 grudnia w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys oraz Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski. Z zaproszenia skorzystali także: Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Wiesława Bober, Kierownik PZDR Pan Arkadiusz Dulemba, w zastępstwie Kierownika BP ARiMR Pani Beata Kalinowska-Nowak, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Pan Dominik Byrski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin Pan Zenon Adamiak, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Pan Andrzej Wańkowicz, Prezes Spółki LIRPOL Pan Franciszek Baranowski oraz radni i rolnicy. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Franciszek Lesicki. Podsumował on działalność Rady w 2021 roku, a także przedstawił zamierzenia na rok przyszły. Spotkanie było okazją do wręczenia Statuetek 25-lecia DIR w podziękowaniu za współpracę i zasługi na rzecz samorządu rolniczego oraz pracę na rzecz rolników. Statuetki otrzymali Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski.
W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące rolnictwa, zwłaszcza zagrożenia wynikające z choroby ASF i problemów z jakimi borykają się producenci trzody chlewnej. Przekazane były także informacje dotyczące szkód łowieckich, dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Skarbu Państwa, atestacji opryskiwaczy oraz realizacji wniosków o płatności obszarowe, rolnośrodowikowe i ONW.
Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poruszanych tematów, a także przekazał informację z działalności Zarządu.
Irena Danieluk, Biuro DIR
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław