Posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu złotoryjskiego

W dniu 10 czerwca 22r. w miejscowości Nowa Ziemia kolejny już raz w tym roku odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Złotoryjskiego.

Przewodniczący Rady Pan Wiesław Skop otworzył posiedzenie, przywitał wszystkich Delegatów oraz zaproszonych Gości.

W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego RP uczestniczyli:

– Waldemar Jankowski Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

– Bożena Czernatowicz Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Złotoryja z/s w Pielgrzymce,

– Adam Krajciewicz Koordynator do Spraw Gospodarowania Zasobem KOWR we Wrocławiu.

W pierwszej części spotkania Pan A. Krajciewicz odniósł się do  problemów z rozdysponowaniem gruntów, które zostały wyłączone zgodnie z obowiązującą ustawą z dzierżaw od rolników w powiecie złotoryjskim. Jest to duży problem ponieważ kolejny już sezon pomimo dokonanych wyłączeń KOWR nie może zorganizować przetargów na te grunty, przez co gospodarstwa w powiecie nie mają możliwości rozwoju.

Kolejno głos zabrała Pani B. Czernatowicz, która podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych. Przypomniała, także o trwających naborach w ramach których rolnicy mogą się ubiegać o dopłaty.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski omówił wydarzenia w jakich Zarząd DIR  uczestniczył tj. Kongresie Izb Rolniczych pt. „ Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych,” oraz współorganizowanie  konferencji nt. „ Wzrost populacji wilka na południu Dolnego Śląska, zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego.”

Podczas posiedzenia zostały złożone dwa wnioski:

– o zmianę przepisu mówiącego o tym, że rolnik który skorzystał z dopłaty do sprzętu pszczelarskiego zostaje wykluczony z możliwości skorzystania z dopłat do modernizacji gospodarstwa przez okres 5-ciu  kolejnych lat.

– wniosek aby, grunty na które w najbliższym czasie  kończy się umowa dzierżawy, a dzierżawcy nie dokonali wyłączeń 30% z powierzchni, zostały przez KOWR podzielone i udostępnione w przetargach dla rolników z powiatu złotoryjskiego.

 

 

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych we Wrocławiu

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją, kwiat, na świeżym powietrzu i tekst „XXVI w Wys w 2022 Wrocław 11-12 -12 czerwca”W dniach 11-12 czerwca na terenie DODR we Wrocławiu odbyła się wystawa na którą czekali wszyscy hodowcy.
Dolnośląska Izba Rolnicza jako współorganizator, włączyła się w działania wspierające przeprowadzenie tego tak ważnego wydarzenia.
W pierwszym dniu wystawy złożono podziękowania osobom, których dorobek wyróżniono nadaniem odznaki honorowej Zasłużony dla Rolnictwa. Otrzymali ją rolnicy oraz pracownicy DODR. Na wniosek Izby Minister Rolnictwa nadał odznakę Pani Magdalenie Salińskiej, Dyrektor DOR ARiMR. Odznakę wręczyła Pani poseł Agnieszka Soin oraz Prezes Izby Ryszard Borys.
Dokonywano również oceny zwierząt w poszczególnych kategoriach. Komisje nie miały łatwego zadania.
Tłumy odwiedzających wystawę mogli podziwiać licznie wystawiane zwierzęta, które walczą min. o tytuł czempiona i wiceczempiona w danej kategorii.
Hodowcy dają z siebie wszystko by zwierzęta prezentowały się wystawowo.

Dzień Pola w ZDOOD w Tarnowie

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą i na świeżym powietrzuW miniony piątek odbył się „Dzień pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Tarnowie – Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich a także delegaci Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku.
Po przywitaniu Gości oraz licznie zebranych rolników pan Jacek Tracz – Kierownik ZDOO Tarnów przekazał informacje o odmianach zalecanych do uprawy województwie dolnośląskim.
Następnie uczestnicy spotkania przejechali na pola gdzie odbyły się prezentacje poletek doświadczalnych z uprawami rzepaku, pszenicy, pszenżyta oraz warsztaty polowe polegające na przekazaniu zebranym technologii upraw.
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, drzewo i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, chmura i trawa
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją, przyroda i trawa
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym chmura, trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym chmura, trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, trawa i tekst „agromat Mondeo DANKO www.agromat.pl”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, chmura i trawa
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i trawa

Konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe kobiet na wsi”

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie stojąW dniach 9- 10 czerwca w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe kobiet na wsi” zorganizowana przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wraz z Radą ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki Dolnośląskiej Izby Rolniczej delegowane do Rady Kobiet przez Zarząd Izby: Pani Elżbieta Ulatowska – Rada Powiatowa DIR Kłodzko oraz Bożena Kończak – Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych, instytucji okołorolniczych, a także specjaliści z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, Centrum Onkologii w Szczecinie.
Program zawierał wiele wykładów psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych mających wzmacniać rolę kobiet na wsi.
Dwudniowe spotkanie kobiet było również czasem na wymianę doświadczeń oraz nawiązania współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją, kwiat i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku9 czerwca w gościnnych progach Urzędu Gminy i Miasta Lubomierzu o godzinie 10:00 odbyło się drugie w tym roku wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Rozwijanie współpracy Rad Powiatowych obsługiwanych przez Biuro Terenowe w Uboczu pozwala na sprawniejszy przepływ informacji, wymianę poglądów, wzajemne poznanie specyfiki środowisk rolnych sąsiadujących ze sobą powiatów. We wspólnym spotkaniu udział wzięli również zaproszeni Goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pani Magdalena Salińska- Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu wraz z Panią Jolantą Augiewicz – z Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Panem Pawłem Hawrylewiczem – Kierownikiem Biura  ds. płatności bezpośrednich  , Pani Patrycja Rybczak- nowy Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lwówku Śląskim, Pani Jolanta Tkaczyk- Kierownik PIORIN w Lwówku Śląskim, Pan Mariusz Garbera -Kierownik SZGZ KOWR w Rakowicach Wielkich oraz Pan Marek Szewców z Przedsiębiorstwa Innvigo.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, minutą ciszy uczczono pamięć Pana Roberta Świdra, którego pożegnaliśmy miesiąc temu. Następnie przyjęto porządek obrad. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Pan Marek Chrabąszcz, który tradycyjnie podkreślił iż organizacja tak dużego spotkania środowiska rolniczego buduje renomę Lubomierza, podkreślił iż rolnictwo jest bardzo istotnym elementem krajobrazu Gminy, a społeczność rolnicza bardzo liczną i niezwykle istotną grupą społeczno-zawodową w regionie. Na zakończenie wystąpienia życzył udanego spotkania, ze względu na liczne obowiązki nie mógł uczestniczyć w dalszym posiedzeniu. Następnie głos zabierali przedstawiciele zaproszonych instytucji, na sam koniec wypowiedział się Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys który wcześniej brał aktywny udział w spotkaniu. Po wystąpieniu Prezesa DIR Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za przybycie i zamknął posiedzenie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Wyjazd szkoleniowy na Warmię i Mazury

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuGrupa rolników z terenu powiatów górowskiego i polkowickiego w dniach 1 – 5 czerwca 2022 roku uczestniczyła w wyjeździe, którego celem było zapoznanie się z różnymi rodzajami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyjazd zorganizowany został przez Radę Powiatową DIR Powiatu Górowskiego, w tym Przewodniczącego Rady Pana Jana Rewersa. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z zakresem działania Rancza Ekologicznego „Frontiera”, w który hodowane jest bydło rasy Jersej, prowadzona jest działalność agroturystyczna, a także utrzymywane są konie pod siodło, na potrzeby turystów. Główną działalnością jest produkcja serów długo dojrzewających, które stanowią główne źródło utrzymania. Produkowane sery zdobywają prestiżowe nagrody w konkursach ogólnopolskich. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko degustacji serów ale przede wszystkim zapoznania się z procesem i technologią ich wytwarzania. W ramach wyjazdu zapoznano się także z zasadami funkcjonowania Parku Dzikich Zwierząt im. prof. Benedykta Dybowskiego w Kadzidłowie. Park jest własnością prywatną, gdzie na powierzchni 120 ha hodowanych jest ok. 40 gatunków zwierząt. Park stanowi swego rodzaju centrum ochrony gatunków, w którym oprócz edukacji działa się na rzecz ochrony przyrody między innymi poprzez reintrodukcję. Większość zwierząt w Parku jest oswojonych, stąd była możliwość wejścia na obszerne wybiegi. Uczestnikom wyjazdu przekazano cenne informacje o zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony.

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą, zbiornik wodny i drzewo

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Infografika - Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych
Producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uwzględniane zjawiska atmosferyczne

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich –  które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki pomocy

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Spotkanie Zarządu DIR z Zarządem Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych

W dniu 2 czerwca br. w biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze Zarządu DIR w osobach: Pan Ryszard Borys – Prezes, Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes, Pan Mirosław Kaszkur – Członek Zarządu, Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu oraz Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu z nowo wybranym Zarządem Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych w osobach: Pan Leszek Wojciechowski – Prezes, Pan Romuald Jankowski – Wiceprezes, Pan Tadeusz Mochalski – Wiceprezes, Pan Wiesław Królikowski – Członek Zarządu, Pani Karolina Ożga – Członek Zarządu. W skład Zarządu DZDiWNR wchodzą jeszcze Panowie Stefan Kukuczko oraz Robert Naskręt, którzy nie mogli uczestniczyć w obradach. Spotkanie otworzył Prezes Ryszard Borys, który przywitał uczestników narady oraz przekazał gratulacje nowo wybranemu Zarządowi DZDiWNR życząc jednocześnie owocnej i konstruktywnej pracy na rzecz Związku.

Celem zebrania było omówienie wzajemnej współpracy w obszarach istotnych dla dolnośląskich rolników, takich jak przede wszystkim kwestia rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP, głównie w kontekście dostępności w najbliższym czasie dużej powierzchni gruntów rolnych po wygasających w latach 2022-2024 umowach dzierżawy. Kolejne obszary dotyczące rolnictwa wymagające pilnej interwencji oraz wypracowania skutecznych rozwiązań to niewątpliwie:

  • rosnące koszty produkcji spowodowane dramatyczną podwyżką cen energii elektrycznej, gazu, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin czy pasz;
  • wypracowanie definicji rolnika aktywnego;
  • zrewidowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz odroczenie o co najmniej 2 lata wprowadzenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej i przewartościowanie jej priorytetów, gdyż część z nich jest już nieaktualna biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną mogącą skutkować zachwianiem bezpieczeństwa żywnościowego.

Współpraca ma być realizowana w oparciu o porozumienie stron. Do współpracy zostaną zaproszone wszystkie związki i organizacje rolnicze działające na terenie województwa dolnośląskiego. Podstawowym zamierzeniem tej inicjatywy jest stworzenie licznej reprezentacji rolników Dolnego Śląska by mieć realny wpływ na kształtowanie polityki rolnej, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym – w myśl zasady „w jedności siła”.

Festyn rodzinny w Pogwizdowie

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzuW sobotę 4 czerwca na Polanie pod Gwiazdami w Pogwizdowie (gmina Paszowice, powiat jaworski) lokalne organizacje ( Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, rada sołecka, OSP Pogwizdów, zespół ludowy „Kukułeczki”, rada kościelna, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta) zorganizowały festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. Dzień rozpoczął się od rodzinnych zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Miłośników Wędkarstwa z Pogwizdowa. W zawodach wzięło udział 8 drużyn (dziecko + dorosły), a na podium znaleźli się:
I miejsce: Kazimierz i Dariusz Gontek,
II miejsce: Joanna Gonta i Sebastian Bartoszewicz,
III miejsce: Igor i Wiesław Gontarz.
Festyn rodzinny w Pogwizdowie przyciągnął wielu odbiorców z różnych regionów, pomimo niekorzystnych prognoz pogoda w pełni dopisała i nawet drobne krople deszczu nie przeszkodziły w imprezie, a piękne okoliczności przyrody oraz przygotowane atrakcje wraz z urozmaiconą i obszerną ofertą gastronomiczną sprawiły, że uczestnicy festynu mogli miło, radośnie, integracyjne i smacznie spędzić sobotnie popołudnie. Dzięki wsparciu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Organizatorzy mogli zagwarantować dzieciom wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Gościnnie do Pogwizdowa przybył również Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – p. Waldemar Jankowski, który tuż po uroczystym otwarciu festynu zabrał oficjalnie głos, kierując do organizatorów oraz uczestników wydarzenia słowa podziwu, podziękowania oraz najlepsze życzenia. Program urozmaiciły konkursy, zabawy, rower wodny po okolicznym stawie, tańce integracyjne oraz występy wokalne, muzyczne i artystyczne w wykonaniu zespołów ludowych „Kukułeczki” z Pogwizdowa oraz „Lipowianie” z Lipy, KGW Pogwizdów, Hanny i Kamila Miżdal, Adama Kowalskiego, uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie, natomiast pokazem sprawnościowym zajęli się strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie. Festyn upływał w gwarnej i radosnej atmosferze do późnych godzin wieczornych.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Delegaci RP DIR Powiatu Legnickiego na Posiedzeniu Rady

Dnia 3 czerwca 2022 r. w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego.

Spotkanie otworzył i czuwał nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak.

Gośćmi na posiedzeniu Rady byli: Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Andrzej Wańkowicz – Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Andrzej oraz Paweł Hawrylewicz Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu.

Kierownik SZGZ w Legnicy przedstawił zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR jakie będą w najbliższym czasie udostępnione do wydzierżawienia oraz wykupu w powiecie legnickim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do tych przetargów.

Paweł Hawrylewczy z ARiMR omówił zakończony etap przyjmowania wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych. Podjęto także temat dotyczący różnic pomiędzy granicami ewidencyjnymi działek, a powierzchniami użytkowymi na których to podstawie ARiMR nalicza dopłaty. Problem ten dotyka wielu rolników, dlatego też należy znaleźć rozwiązanie tak, aby wyeliminować te rozbieżności.

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR przekazał informację z działań podejmowanych przez DIR w 2022 r. DIR uczestniczyła m.in. w Kongresie Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych.”

Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim przekazali Panu Zenonowi Grakowicz wieloletniemu kierownikowi BT DIR okolicznościowy medal w dowód uznania za wieloletnią współpracę przyznany z okazji 76-lecia OSP Granowice.

 

 

 

IX Sudecki Pokaz Polowy

3 czerwca na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie odbył się Sudecki Pokaz Polowy.
Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Bank BNP Paribas.
Pokaz rozpoczął się w Bożkowskim Centrum Umiejętności, gdzie przybyłych Gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Józef Kochniarczyk.
Wśród zaproszonych Gości w pokazie uczestniczyli: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Józef Cież – były Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko , Szymon Tracz – Firma AGRO MAT, Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN / Oddział Kłodzko , Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Zbigniew Dąbrowski – reprezentujący Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu, Mariusz Hydzik – Przewodniczący RP DIR w Świdnicy, Franciszek Baranowski – Prezes Spółki Lirpol a także Dorota Zielińska – Dyrektor TUW w Kłodzku. Udział w pokazie wzięli również delegaci Rad Powiatowych DIR z powiatu kłodzkiego i wrocławskiego, rolnicy a także uczniowie szkoły.
Józef Kochaniarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie przekazał informację na temat obecnej działalności szkoły w tym Bożkowskiego Centrum Umiejętności.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, w których poruszano tematy dot. m. in. działalności izb rolniczych, współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych a także wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej, rolnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym przez prof. Cieża.
W ramach podziękowań i gratulacji w imieniu Dyrektora DODR Marka Tarnackiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Leszka Bobuli oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie Józefa Kochniarczyka Pan Zbigniew Dąbrowski złożył gratulacje za organizację IX Sudeckiego Pokazu Polowego.
W trakcie pokazu polowego została zaprezentowana gama sprzętu do zbierania zielonki marki KUBOTA – kosiarka, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa zmienno-komorowa
Celem pokazu była prezentacja nowoczesnych rozwiązań usprawniających prace przy zbiorze paszy od koszenia po zwijanie bel. W trakcie zostały wykorzystane ciągniki KUBOTA serii M4, M5, M6, M7.
Podczas pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych przez DIR, KRUS, TUW, BNP Paribas, AGRO MAT rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji.
Na zakończenie pokazu odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Językowego dla sieci szkół rolniczych „Bożkowskie Potyczki Językowe” w którym Dolnośląska Izba Rolnicza była fundatorem nagród za zajęcie I miejsca w kategorii język rosyjski. Uroczystego wręczenia nagrody z ramienia DIR dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetowej Elżbieta Ulatowska.
Józef Kochniarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie podziękował za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą i wręczył na ręce Pani Ulatowskiej listy z podziękowaniami dla Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa oraz Przewodniczącego RP DIR w Kłodzku Leszka Bobuli.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W dniu 1-go czerwca 2022r.  w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR.

Wiceprezes wraz z Wicestarostą Jawora Panem Stanisławem Laskowskim wręczyli zasłużonym delegatom RP odznaczenia za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich.

Złotym medalem został uhonorowany Pan Henryk Hawrylewicz a srebrnym Pan Mirosław Postuła. Wicestarosta Stanisław Laskowski odebrał z rąk Waldemara Jankowskiego statuetkę Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, którzy poruszyli tematy:

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/ Jawor, przedstawiła informacje z działań prowadzonych i planowanych w roku 2022 przez Oddział  na

terenie Powiatu Jaworskiego oraz przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy ze szczególnym naciskiem na ochronę zapylaczy.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Jawor, podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych.

– Pani Katarzyna Wojciechowska Kierownik PZDR w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału, oraz zachęciła rolników do korzystania z usług doradczych i szkoleń, które są dedykowane rolnikom.

– Wicestarosta Jaworski Stanisław Laskowski zachęcił do wymiany doświadczeń, oraz podkreślił zasadność zacieśniania współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej wnioskował, aby w związku z 25- letnim funkcjonowaniem RP DIR Powiatu Jaworskiego zakupiono Sztandar. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie

W dniu 21 maja br. obchodzono piękny jubileusz Chrząstawskiego Koła Gospodyń Wiejskich.
Działalność koła wpisała się złotymi literami w historię gminy Czernica i z tego powodu przybyli liczni Goście, aby wspólnie z Paniami z Koła świętować Ich jubileusz. A byli to między innymi: Poseł na Sejm RP- Agnieszka Soin, Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki, Dyrektor DOR ARiMR- Magdalena Salińska, Dyrektor OR KRUS – Ewa Pawelec, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Waldemar Jankowski, Wójt Gminy Czernica – Włodzimierz Chlebosz, Przewodniczący Rady Gminy Czernica- Leszek Kusiak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czernica- Jarosław Jagielski, radni i sołtysi z terenu gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy obu Chrząstaw.
Wspominaliśmy największy sukces, a zarazem znak rozpoznawczy koła czyli chrząstawskie pierogi – pierogi ruskie z Chrząstawy zostały wpisane w dniu 21 października 2013 r. na listę produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fakt ten był uhonorowaniem umiejętności kulinarnych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie.
Jeszcze raz składamy wszystkim Członkiniom Koła podziękowania, za wieloletnią społeczną działalność na rzecz wspólnoty Mieszkańców obu Chrząstaw i Gminy Czernica, starania włożone w integrację społeczności, dbałość o zachowanie rodzimej tradycji, rozwój kultury i promocję gminy.
Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją, ludzie grający na instrumentach muzycznych i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie siedzą
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i w budynku
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław