Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2020

Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku. Rolnicy odzyskają ponad 1,1 mld złotych podatku zapłaconego w paliwie rolniczym. Jakie będą stawki i w jakim terminie rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Rząd przyjął stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku

We wtorek 7 stycznia 2020 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 roku. Jest ona dokładnie taką jaką Tygodnik Poradnik Rolniczy już opisywał w październiku 2019 roku i stawki zwrotu podatku akcyzowego paliwa rolniczego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Jest to taka sama stawka jak w poprzednim roku. Chociaż organizacje rolnicze apelowały do rządu o zwiększenie tej stawki. Jak podaje rząd, uwagi te nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczone możliwości budżetu.

 

Jakie będą kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Zgodnie z prawem kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkość stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego.

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości: 

  • 100 złotych do 1 ha użytków rolnych, 
  • 30 złotych do 1 DJP bydła.

 

W jakim terminie można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnicy muszą składać w urzędzie gmin.

Wnioski są składane dwa razy w ciągu roku: 

  • od 1 do 28 lutego 2020 roku za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
  • od 1 do 31 sierpnia 2020 roku za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.

 

Ponad 1,1 mld złotych rząd zwróci rolnikom za akcyzę zawartą w paliwie rolniczym

Z wyliczeń Rady Ministrów wynika, że o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze może ubiegać się łącznie ponad 1,385 mln gospodarstw rolnych, wśród nich ponad 340 tys. gospodarstw utrzymujących bydło.

Rząd w budżecie na 2020 rok w rezerwie celowej „Dopłaty do paliwa rolniczego” zaplanował 1,180 mld złotych. Z tej kwoty 23,14 mln złotych trafi do urzędów gmin na pokrycie kosztów przeprowadzenia weryfikacji wniosków i wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Z kolei do rolników ma trafić 1 mld 156 mln 860 tys. złotych.

 

Samorząd rolniczy chce rozszerzenia dopłat do paliwa rolniczego do wszystkich zwierząt gospodarskich

W trakcie konsultacji społecznych do tego rozporządzenia Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o uwzględnienie dodatkowego zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego dla hodowców trzody chlewnej, koni, owiec i kóz, na tej samej zasadzie co obowiązuje hodowców bydła.

Z kolei jeden z postulatów Związku Sadowników RP dotyczył możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników posiadających grunty rolne w rożnych gminach do tylko jednej gminy na wszystkie swoje grunty lub do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednak ministerstwo i rząd nie uwzględniły tych uwag, ponieważ wymagają one zmiany ustawy.

 

Źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/zwrot-akcyzy-za-paliwo-rolnicze-2020-rzad-zatwierdzil-stawki/

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0248 +0,36% [08:59]
 EUR / JPY 120,4840 +0,22% [08:59]
 EUR / PLN 4,2717 +0,17% [08:59]
 USD / JPY 111,6670 +0,40% [08:59]
 USD / PLN 3,9586 +0,34% [08:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir