Uroczyste podziękowanie  dla Zdzisława Ożgi z Wińska za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym

 

 

W dniu 19.12.2019r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego, któremu przewodniczył Jerzy Truś. W spotkaniu udział wzięli Delegaci RP DIR Powiatu Wołowskiego – Justyna Grocholska, Karol Sygnatowicz, Wiesław Jaroń, Michał Kudryński i Adrian Wawrzyniak oraz Prezes DIR Leszek Grala, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz Gminy Wińsko, kierownik Oddziału PIORiN w Wołowie Adam Klarzyński oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie Jerzy Gągolewski.

Gościem honorowym Posiedzenia był Pan Zdzisława Ożga z Wińska, wieloletni działacz izb rolniczych na Dolnym Śląsku. Pan Zdzisław Ożga był przez kilka kadencji Delegatem do Rady Powiatowej DIR w Wołowie, był również Delegatem do Walnego Zgromadzenia DIR oraz członkiem Komisji Budżetowej DIR. Prezes Leszek Grala oraz Przewodniczący RP Jerzy Truś przekazali gościowi honorowemu serdeczne gratulacje i podziękowania za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym, która była dla Pana Zdzisława Ożgi źródłem dumy i satysfakcji. Wszyscy zebrani na posiedzeniu życzyli Panu Zdzisławowi dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym. Jako wyraz wdzięczności wręczono Panu Zdzisławowi Ożdze pamiątkową statuetkę oraz kwiaty. Posiedzenie było również okazją do złożenia podziękowań samorządom – Staroście Wołowskiemu, Burmistrzowi Wołowa, Burmistrzowi Brzegu Dolnego, Pani Wójt Gminy Wińsko oraz  instytucjom około rolniczym – w szczególności ARiMRw Wołowie oraz Oddziałowi PIORiN w Wołowie, za działania na rzecz rolników w powiecie oraz wkład wniesiony w rozwój i umacnianie samorządu rolniczego Dolnego Śląska. Szczególne podziękowania w imieniu Rady Powiatowej DIR w Wołowie zostały również przekazane Panu Janowi Druzgale, Sołtysowi wsi Dębno, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wołowie, za jego pracę i pomoc rolnikom.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszyscy uczestnicy i goście złożyli sobie serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia.

 

Barbara Pajor

 

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9479 +0,41% [18:59]
 EUR / JPY 122,1220 -0,45% [18:59]
 EUR / PLN 4,2387 +0,28% [18:58]
 USD / JPY 110,1260 -0,02% [18:59]
 USD / PLN 3,8216 +0,73% [18:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Antoni, Jan