Posiedzenie Rady DIR w Wołowie

 

W dniu 26.11.2019r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego. Posiedzeniu z udziałem Wiceprezesa Zarządu DIR Ryszarda Borysa przewodniczył Jerzy Truś. Na posiedzenie, które odbywało się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym bardzo licznie przybyli rolnicy z powiatu wołowskiego oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Wołowski  Jarosław Iskra, Dyrektor KOWR we Wrocławiu Mirosław Kulesza, Magdalena Rumińska i Marta Puławska – pracownice KOWR, Kierownik Oddziału PIORiN w Wołowie Adam Klarzyński oraz  przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie – Wojciech Drozdowski. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel PIORiN, który przedstawił  uczestnikom m.in. nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin oraz zasady utylizacji opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. Przypomniał również rolnikom o konieczności szkoleń dotyczących  stosowania środków ochrony roślin, atestacji opryskiwaczy polowych i ewidencja zabiegów ochrony roślin.  Następnie głos zabrał przedstawiciel ARiMR, który omówił stan realizacji wypłat związanych z pomocą suszową oraz etap realizacji wypłat rolnikom płatności bezpośrednich. Jako trzeci głos zabrał Dyrektor KOWR we Wrocławiu, który przyjechał na posiedzenie, by  przedstawić i omówić wszystkim zainteresowanym rolnikom program rozdysponowania 367 ha gruntów wraz z budynkami w Naborowie, Stobnie i Brzegu Dolnym, które w dniach 2-3.09.2019r zostały przejęte przez KOWR od byłego dzierżawcy  spółki „Agro-Mat”. Przewodniczący J. Truś poinformował rolników, że wszystkie postulaty rolników odnośnie nieruchomości po tej spółce zostały zgłoszone przez DIR na Radzie Społecznej przy Dyrektorze KOWR. Szczególnie dużo emocji wśród rolników wzbudziła informacja, że KOWR chce przeznaczyć do dzierżawy z budynkami aż 162 ha. Dyrektor KOWR Mirosław Kulesza obiecał, że ponownie przyjrzy się postulatom Delegatów z Wołowa, którzy zawnioskowali o podział nieruchomości w taki sposób by utworzyć wraz z budynkami nieruchomość o pow. ok. 70 ha, a resztę podzielić umownie na mniejsze nieruchomości niezabudowane i przeznaczyć je dla rolników. Zadeklarował również, że poinformuje DIR o ostatecznej decyzji w tej sprawie. Jednocześnie Dyrektor M. Kulesza poinformował, że został przyjęty wniosek DIR by w przetargach zastrzec, że z całego gospodarstwa przejętego po zakończeniu umowy dzierżawy spółki „Agro-Mat” jeden rolnik mógł wydzierżawić tylko jedną nieruchomość, bez względu na to w jakim jest ona obrębie ewidencyjnym oraz w ilu ogłoszeniach przetargowych i w jakich odstępach czasowych odbywać się będą przetargi na te nieruchomości. Pracownice KOWR przybliżyły rolnikom zasady przetargów ograniczonych ofertowych. Przekazały również wszystkim zebranym tabelaryczne zestawienie działek przejętych po spółce z podziałem na nieruchomości do dzierżawy.

 

Barbara Pajor

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,2017 -0,11% [18:39]
 EUR / JPY 120,7420 -0,18% [18:39]
 EUR / PLN 4,4665 +0,02% [18:38]
 USD / JPY 106,8670 -0,32% [18:39]
 USD / PLN 3,9523 -0,12% [18:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis