Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR

 1. Ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 3. Ustawa z 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży
 4. Ustawa z dnia 26.04.2019r o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
 9. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 74/2019/Z z dnia 04.07.2019r w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 10. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 43/2020/Z z dnia 31.03.2020r zmieniające zarządzenie nr 74/2019/Z w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 11. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 49/2020/Z z dnia 20.04.2020r zmieniające zarządzenie nr 74/2019/Z w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 12. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 73/2019/Z z dnia 04.07.2019r w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 13. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 42/2020/Z z dnia 31.03.2020r zmieniające Zarządzenie nr 73/2019/Z z dn. 04.07.2019r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 14. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 21/2018/Z z dn. 05.02.2018r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 15. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 35/2018/Z z dn. 05.03.2018r zmieniające Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 16. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 43/2018/Z z dn. 12.03.2018r zmieniające Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 17. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 37/2020/Z dnia 13.03.2020r. w sprawie zawieszenia działania Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych oraz Dyrektorze Generalnym KOWR
Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian