Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W piątek 23 października w odbyło się w Jaworze w siedzibie Schroniska Młodzieżowego posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Jaworze.

 

 

 

Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu udział wzięli: Pan Ryszard Borys -Wiceprezas Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Pani Lucyna Rzepka – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaworze, Pani Danuta Sługocka – Kierownik Placówki PIORiN w Jaworze, Pani Katarzyna Wojciechowska -Powiatowy Zespół Doradców w Jaworze, Pani Małgorzata Kotkowska – Towarzystwo Ubezpieczań Wzajemnych we Wrocławiu, Pan Radosław Zysnarski – Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy.

W pierwszej części posiedzenia RP w Jaworze pojęto Uchwałę nr 1/2020 w sprawie: wygaśnięcia mandatu-wskutek śmierci-członka Rady Powiatowej Powiatu Jaworskiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej Edwarda Bobowskiego ,oraz Uchwałę nr 2/2020 w sprawie; wstąpienia Pana Marusza Strzeleckiego w poczet członków Rady Powiatowej Powiat Jaworskiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego delegata RP w Jaworze.

 

Nominację  dla nowego delegata  RP w Jaworze Pana Mariusza Strzeleckiego wręczył Pan Ryszard Borys -Wiceprezes DIR we Wrocławiu oraz Przewodniczący Rady Powiatowej w Jaworze Pan Waldemar Jankowski.

Program posiedzenia:

1). Otwarcie spotkania i powitanie zebranych- Przewodniczący Rady Powiatowej w Jaworze.

2).Biuro Powiatowe ARiMR w Jaworze-Informacje bieżące nt. przebiegu kampanii wypłat zaliczek ,oraz inne działania ARiMR.

3). Państwowa Inspekcja  Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Jaworze- Informacja z bieżącej działalności.

4).Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego -Informacja bieżąca ,współpraca z DIR ,przy organizacji spotkań szkoleń z rolnikami.

5).System ubezpieczeń realizowany w ramach ZWC ,,Wieś Dolnośląska”-oferty dla rolników ,,Super Rolnik” i ,, Bezpieczna  Zagroda” ,ubezpieczenie upraw i zwierząt w TUW.

6).Podęcie działań przez Delegatów RP w Jaworze.

– Żądanie zaprzestania prac nad zmianami ustawy o ochronie zwierząt.

– Utrzymanie uboju rytualnego bydła, przy dopuszczeniu takiej możliwości dla drobiu.

– Utrzymanie zwierząt futerkowych na dotychczasowych zasadach.

– Żądanie jasnego i przejrzystego określenia rekompensat za zaniechanie przez rolników chowu bydła.

– Zakaz utrzymywania dużych zwierząt hodowlanych na uwięzi doprowadzi do całkowitej rezygnacji i likwidacji stad .

7).Sprawy różne .Informacje bieżące z Działalności Izby Rolniczej.

8).Zakończenie posiedzenia. Wszystkie omawiane tematy wywołały zainteresowanie, dyskusję i uwagi zebranych.

Franciszek Baranowski

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin