Posiedzenie Rady DIR Powiatu Jaworskiego

W dniu 24.01.2020r. w Jaworze odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Katarzyna Wojciechowska kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Roman Steć Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Katarzyna Wojciechowska poinformowała o szkoleniach jakie będą przeprowadzane w najbliższym okresie przez PZDR, o zmienionym terminie składania wniosków na materiał siewny, wnioski będzie można składać od 25. 05. – 25.06. Ponadto przedstawiła harmonogram naboru wniosków przez ARiMR na najbliższy okres w ramach PROW. Roman Steć przedstawił zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się choroby ASF oraz wystąpienia wirusa zjadliwej ptasiej grypy. Omówił zasady bioasekuracji chroniącej w najlepszy sposób gospodarstwa przed tymi chorobami.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele firmy eAgronom  Zuzanna Suchcicka i Adam Milołajczak zapoznali zebranych z programem do prowadzenia gospodarstwa. Program ten znacznie ułatwia zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz dokumentacją, co pozwala rolnikom zmniejszać czas pracy i koszty. Rolnicy mają zawsze pod ręką wszystkie informacje o swoich polach, takie jak karty pól z interaktywnymi mapami, plan nawożenia azotem, ewidencje środków ochrony roślin i nawozów, zaplanowane zabiegi agrotechniczne i budżet. Program pomaga w przeprowadzeniu analizy zabiegów agrotechnicznych i plonów, a ostatecznie kosztów.

Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy zgłosili uwagi dotyczące nie otrzymania jeszcze dopłat bezpośrednich ze względu na przeprowadzone kontrole przez ARiMR, na błędy w protokołach kontrolnych oraz zaprzestaniu przez PIORiN ogłaszania komunikatów o występowaniu agrofagów.

 

Irena Danieluk

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin