Posiedzenie RP DIR w Kamiennej Górze

11 lipca 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Jan Broda, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Edyta Wyrostek, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Katarzyna Banaś, Grzegorz Gierałt z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Krzysztof Solarz oraz rolnicy, hodowcy bydła.
Pierwsza głos zabrała Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Kamiennej Górze. Przedstawiła informację dotycząca kampanii wnioskowej na 2022rok, omówiła wnioski nawozowe oraz poinformowała o programach, które będą obsługiwane przez biura powiatowe, a które dotychczas były obsługiwane przez Wrocław. Pani Kierownik odpowiadała również na pytania rolników dot. w/w zagadnień. Następnie głos zabrała Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, prezentując działania, usługi doradcze oraz projekty jakie będą realizowane w roku 2022. Poinformowała również o konieczności budowy biogazowni. Duże ilości niezagospodarowanej masy zielonej, niosą za sobą konieczność, szukania rozwiązań zagospodarowania biomasy i uzyskania energii odnawialnej. W trakcie spotkania rozwinęła się dyskusja nt. użytkowania trwałych użytków zielonych a pobierania dopłat obszarowych i rolnośrodowiskowych. Sformułowano wniosek do Zarządu DIR w celu wystąpienia do KRIR o zdefiniowanie pojęcia TUZ, które brzmi, że jest to grunt niewłączony do płodozmianu minimum przez 5 lat, jednak koszony, zbierany lub wypasany. Niezbieranie masy zielonej, wskazuje na definicję ugoru zielonego i wówczas stawki płatności powinny być zróżnicowane na” TUZ i Ugór Zielony.”
W dalszej części posiedzenia RP głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił temat ASF i bioasekuracji, który poinformował o zmianach w przepisach dla rolników – hodowców bydła i trzody.

Podczas dyskusji omówiono temat sprzedaży krów po wydzieleniu do 7 dni oraz konsekwencje z tym związane dla hodowców. Stwierdzono jednomyślnie, że istnieje potrzeba informowania rolników o przepisach dot. przemieszczania i sprzedaży zwierząt. Zaplanowano spotkanie robocze DIR i Weterynarii, celem sporządzenia dekalogu. Zawarta w nim informacja jak uniknąć karania i konsekwencji finansowych, zostanie upowszechniona wśród rolników.
Zdefiniowano sytuację w rolnictwie, jako trudną. Wskazano na konieczność szukania rozwiązań i wnioskowania o zmianę przepisów. Następnie głos zabrał Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, informując zebranych o działaniach Zarządu DIR w ostatnim okresie na rzecz rolników i obszarów wiejskich. Zaprezentował działania Zarządu, tj. wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia paliwa rolniczego, zwiększenia akcyzy o 100% zwrotu dla rolników, do czasu zmian przepisów, rozdysponowania wśród rolników z koperty niewykorzystanych środków na dopłaty do nawozów mineralnych.
Zarząd DIR podjął działania w sprawie zmian w szacowaniu suszy. Proponuje powołanie komisji do spraw szacowania strat, zmiany procedur   rozdysponowana gruntów rolnych wyłączonych z umów dzierżawy oraz regulaminu pracy Rady Społecznej przy KOWR.
Zarząd zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących dotacji z programu „Premia dla Młodych Rolników”. Wskazuje na konieczność włączenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   gmin pow. 5 tyś mieszkańców, w których mieszkają rolnicy.
Wiceprezes DIR poinformował również o współpracy z TUW w zakresie ubezpieczeń i innych działań na rzecz rolników.
Ważną kwestią są wnioski rolników, które Zarząd DIR przyjmuje z terenu   i deleguje do właściwych jednostek, celem ich rozpatrzenia.
W drugiej części spotkania został omówiony temat” Krótkie łańcuchy dostaw i sprzedaży bezpośredniej” prowadzony przez portal „Z ziemi.pl-produkty bezpośrednio od rolnika”.
 W końcowej części podsumowano dotychczasowe działania, zaplanowano seminarium wyjazdowe dla rolników na Podkarpacie i Podlasie, gdzie inicjatywy sprzedaży bezpośredniej już funkcjonują i przynosząc zamierzone efekty.

Sporządziła: Bożena Kończak

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław