Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

Dnia 07 lipca 2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

 

Delegatów oraz Gości przywitał Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego Pan Waldemar Mazurek.

W pierwszej części zebrani wzięli udział w krajowym webinarium  organizowanym przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
  • Premie dla młodych rolników;
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;

 

Po przerwie Delegaci w trakcie dyskusji poruszali tematykę dotyczącą sytuacji w rolnictwie oraz bieżącego funkcjonowania Rady. Niekorzystnym zjawiskiem jakie obserwuje się w chwili obecnej jest duży import wewnątrzunijny ziemniaków z państw zachodniej Europy (Belgia, Holandia). Spowodowało to rozchwianie krajowego rynku i problemy ze zbytem surowca przez polskich producentów. Delegaci podkreślali też konieczność kontynuacji akcji informacyjnej ,,STOP usuwaniu rolnictwa ze wsi’’. Powodem są dalsze przypadki nękania rolników przez mieszkańców obszarów wiejskich nie prowadzących produkcji rolniczej. Zebrani byli zgodni, że nowi mieszkańcy miejscowości na terenie obszarów wiejskich muszą respektować fakt prowadzenia produkcji rolnej na tych obszarach i wszelkich konsekwencji z tym związanych. Poruszano też problemy dotyczące finansowania spółek wodnych, odprowadzania składek do KRUS oraz przedłużania umów dzierżawy przez KOWR.

Przedstawiciel Biura DIR we Wrocławiu przekazał informację dotyczącą Walnego Zgromadzenia DIR, które odbyło się 3 lipca br. i o przyjętych Stanowiskach przez Izbę.

Przewodniczący Rady Powiatowej DIR zachęcał do zgłaszania zagadnień i problemów, które Delegaci uznają za istotne w bieżącym prowadzeniu działalności rolniczej.

 

 

 

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina