Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Polkowicach

W dniu 5 lipca w Starostwie w Polkowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego. W posiedzeniu udział wzięli: Waldemar Jankowski – Wice Prezes DIR, Mariola Lenczuk – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Polkowicach, Izabela Skut – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Polkowicach. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Laszczowski.

Uczestnicy posiedzenia poinformowani zostali o ilościach wniosków złożonych w Biurze Powiatowym ARIMR oraz na jakim etapie jest obsługa tych wniosków. Uzyskali także informację o trwających naborach wniosków z PROW 2014-2020.

Posiedzenie zdominował jednak temat suszy, jej monitoringu prowadzonego przez IUNG w Puławach i zgłaszania wniosków o pomoc suszową. Zebranym przekazano, że wojewodowie nie będą powoływali komisji suszowych, lecz będzie uruchomiona aplikacja na stronie MRiRW, gdzie rolnik sam będzie deklarował straty w uprawach. Deklaracja strat będzie weryfikowana przez Instytut i pomoc będzie przysługiwała, gdy w całym gospodarstwie będzie min. 30% strat. Waldemar Jankowski poinformował o działaniach jakie są podejmowane przez Zarząd DIR. Podkreślił, że Zarząd DIR występował do Ministra Rolnictwa o możliwość powoływania Komisji szacujących straty spowodowane suszą, gdyż monitoring suszy nie odzwierciedla stanu faktycznego upraw.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław