Konferencja dotycząca innowacji oraz wyzwań we współczesnym rolnictwie

Jak co roku w Zgorzelcu odbyła się konferencja dotycząca innowacji oraz wyzwań we współczesnym rolnictwie, której organizatorami byli firma: Osadkowski- Cebulski Sp. z o.o. oraz Dolnośląska Izba Rolnicza. Zaproszonych gości przywitali w imieniu organizatorów: Pan Tadeusz Mochalski -V-ce Prezes Worpol Sp. z o.o.- członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, oraz Pan Robert Kosowski – Dyrektor Regionu Osadkowski – Cebulski Sp. z o.o. Pani Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak podkreśliła istotę rolnictwa w powiecie zgorzeleckim, trud pracy rolnika i wpływ tej pracy na całokształt gospodarki.

Cały program konferencji miał za zadanie zapoznanie zaproszonych gości tematyką rolniczą:
„Zdrowa podstawa źdźbła gwarancją plonu – innowacje w ochronie” temat przedstawił Pan Michał Bartnicki z firmy Belchim Crop Protection, oraz Pani Małgorzata Idowiak z firmy Osadkowski – Cebuslki Sp. z o.o., „Aktualności Działu Ubezpieczeń” przedstawiała Pani Katarzyna Gławęda z firmy Osadkowski – Cebuslki Sp. z o.o. W sezonie 2016 przeprowadzono szereg testów polowych w gospodarstwach rolnych, gdzie zastosowano różnorodne preparaty ochronne już w momencie zaprawiania nasion, jak i po wschodach sprawdzając odporność na ewentualne stresy środowiskowe.  Temat „Walki ze stresem” przedstawiła Pani dr Anna Ambroszczyk z firmy Agragrius, zaś temat: „Istota uprawy pasowej. Oszczędność wody w praktyce” Pan Piotr Fuks z firmy Osadkowski – Cebuslki Sp. z o.o. Intensywna industrializacja i wykorzystanie na dużą skalę metali ciężkich oraz syntetycznych ksenobiotyków powoduje, że zanieczyszczenia te mogą stworzyć liczne problemy środowiskowe, w tym mogą szkodliwie oddziaływać na obieg biogeochemiczny każdej materii. W związku tym, że zagrożenie związane z nagromadzeniem w środowisku zanieczyszczeń odpornych na degradacje jest coraz większe, konieczne jest poszukiwanie nowych, bezpiecznych metod walki z tym zanieczyszczeniem. Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo to nie jest tylko hasło. To szereg działań i zachowań, które składają się na takie podejście.

Katarzyna Grzelak

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst