Zarząd wystąpił W Sprawie Redukcji Jeleniowatych Oraz Dzików

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek rolników i delegatów Izby Rolniczej z terenu Powiatu Kłodzkiego zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z prośbą o interwencję w Nadleśnictwach Jugów, Bystrzyca Kłodzka oraz Lądek – Zdrój polegającą na dokonaniu redukcji jeleniowatych oraz dzików, których stan jest obecnie stanowczo za wysoki i ze względu na brak odstrzałów stale wzrastający.

Na terenie Powiatu Kłodzkiego, z powodu wyrządzanych szkód przez w/w zwierzynę, rolnicy definitywnie zaniechali zasiewów kukurydzy na ziarno i suchego grochu. Zgłaszane są ostatnio przypadki zniszczenia soi w uprawach rolnych. Jedyną rośliną jaka pozostała w płodozmianie jest rzepak ozimy, który stanowi ok. 10 – 15 % wszystkich zasiewów, łącznie z użytkami zielonymi w rejonie Powiatu Kłodzkiego. Stanowi to idealną bazę żerową w okresie zimowym, przede wszystkim dla jeleniowatych. Rolnicy niejednokrotnie zgłaszają fakt żerowania tejże zwierzyny w ilości od 200 do 300 osobników. Wskutek tego odnotowują ogromne straty gospodarcze. W związku z powyższym prosimy o pilne potraktowanie tego problemu.

ODPOWIEDŹ NA PISMO

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian