Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – podsumowanie konkursu na terenie działania PT Wałbrzych

22 czerwca 2017 r. w Świdnicy w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji. W etapie regionalnym zgłoszonych zostały 22 gospodarstwa rolne. Komisja konkursowa w ocenie gospodarstw brała uwagę m.in. wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej, rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym, estetykę gospodarstw, ład i porządek, stan budynków inwentarskich i gospodarczych.

Laureatami etapu regionalnego, jednocześnie przechodząc do etapu wojewódzkiego, zostali: I miejsce – Pan Grzegorz Pręcikowski z Pieszyc, II miejsce – Pan Tadeusz Harłukowicz z Radkowa, III miejsce – Pan Kazimierz Kunicki z Pławnicy. Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia dla Pana Andrzeja Kokoszki, Pana Andrzeja Kucharskiego oraz Pana Piotra Wacławika.

Fundatorami nagród była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, lokalne Gminy i Starostwa oraz Dolnośląska Izba Rolnicza.

Nagrody rzeczowe wręczał Kierownik KRUS w Wałbrzychu Bartłomiej Grzegorczyk wraz z zaproszonymi gośćmi: Kierownikiem Oddziału OIP PIP w Wałbrzychu Dariuszem Klimeckim, Wójtem Gminy Nowa Ruda Adrianną Mierzejewską, Burmistrzem Jaworzyny Śląskiej Grzegorzem Grzegorzewiczem, Członkiem Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Mirosławem Potapowiczem, Przewodniczącym Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego Pawłem Mazurem, Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy Bogdanem Sucharskim, Kierownikiem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Marcinowice Beatą Staryszak, Kierownikiem Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy Świdnica Zygmuntem Balant. W imieniu Powiatu Ząbkowickiego nagrodę wręczyli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Laureatom serdecznie gratulujemy, wszystkim rolnikom, którzy wzięli udział w konkursie organizowanym przez KRUS życzymy bezpiecznej pracy w gospodarstwach, a sponsorom oraz gościom dziękujemy za obecność i zaangażowanie.

Elżbieta Sobótko

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst