Debata Rolniczo – Łowiecka Regionu Jeleniogórskiego

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

W debacie udział wzięli myśliwi z kół łowieckich naszego terenu, rolnicy, członkowie Rad Powiatowych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył Prezes Zarządu DIR Pan Leszek Grala przedstawiając cel i potrzebę takiego spotkania. Natomiast debatę prowadził Pan Tadeusz Mochalski – członek Zarządu DIR. Prowadzący powitał zaproszonych gości w osobach: Pan Adam Dziubacki – starszy specjalista w Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych, kolega Ludwik Hryciew, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, kolega Kazimierz Koncewicz – Łowczy Okręgowy, Pan Wojciech Moskaluk Nadleśniczy Leśnictwa Świętoszów, kolega Stanisław Gmyrek – Nadleśnictwo Szklarska Poręba.

Następnym punktem było przedstawienie stanu gospodarki łowieckiej i liczebności zwierzyny na terenie Okręgowego Zarządu PZŁ w Jeleniej Górze przez Pana Adama Dziubackiego. Jest to obszerne zagadnienie któremu zarząd Okręgowych Lasów Państwowych poświęca wiele uwagi i starań w dokładnym opracowaniu tego tematu. Plany łowieckie prowadzone są od wielu lat i na wiele lat. Obejmują całą populację zwierząt na tym terenie. Rozeznanie tego tematu jest dokładne i przemyślane.

Szacowanie szkód łowieckich przedstawił Pan Stanisław Gmyrek omawiając aktualny stan prawny, natomiast nie omawiano proponowanych zmian w prawie łowieckim. Szacunek szkód odbywa się w oparciu o dotychczasowy stan prawny do końca tego roku. Prelegent przedstawił różne aspekty szacowania szkód podkreślając, że obie strony muszą chcieć współpracować ze sobą, ważne są też mediacje w urzędach gminnych. Warto korzystać z tej drogi, gdyż prowadzi to do zakończenia wielu spornych spraw. Aktualnie użytki zielone szacowane są na poziomie 1600 – 1700 zł pełnej rekultywacji.

W toku dyskusji głos zabierali: Pan Mirosław Kaszkur – plany łowieckie powinny być uzgadniane z Izbą Rolniczą, Pan Jan Rokosz – wzrost pogłowia wilków na terenie niektórych obwodów, Pan Kazimierz Koncewicz – wzrost pogłowia zwierzyny grubej na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ, przykłady współpracy rolników z myśliwymi w zakresie szacowania szkód i zapobiegania szkodom, Pan Henryk Wydra – jak liczyć zniszczenia na dużych powierzchniach, Pan Tadeusz Mochalski – pasy zaporowe i dokarmianie zwierzyny. Na zgłaszane pytania z sali odpowiedzi udzielali Panowie Adam Dziubacki, Stanisław Gmyrek oraz Kazimierz Koncewicz.

Władysław Majkowski

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gerard, Teodor