Debata Rolniczo – Łowiecka Regionu Jeleniogórskiego

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

W debacie udział wzięli myśliwi z kół łowieckich naszego terenu, rolnicy, członkowie Rad Powiatowych oraz zaproszeni goście. Obrady otworzył Prezes Zarządu DIR Pan Leszek Grala przedstawiając cel i potrzebę takiego spotkania. Natomiast debatę prowadził Pan Tadeusz Mochalski – członek Zarządu DIR. Prowadzący powitał zaproszonych gości w osobach: Pan Adam Dziubacki – starszy specjalista w Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych, kolega Ludwik Hryciew, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, kolega Kazimierz Koncewicz – Łowczy Okręgowy, Pan Wojciech Moskaluk Nadleśniczy Leśnictwa Świętoszów, kolega Stanisław Gmyrek – Nadleśnictwo Szklarska Poręba.

Następnym punktem było przedstawienie stanu gospodarki łowieckiej i liczebności zwierzyny na terenie Okręgowego Zarządu PZŁ w Jeleniej Górze przez Pana Adama Dziubackiego. Jest to obszerne zagadnienie któremu zarząd Okręgowych Lasów Państwowych poświęca wiele uwagi i starań w dokładnym opracowaniu tego tematu. Plany łowieckie prowadzone są od wielu lat i na wiele lat. Obejmują całą populację zwierząt na tym terenie. Rozeznanie tego tematu jest dokładne i przemyślane.

Szacowanie szkód łowieckich przedstawił Pan Stanisław Gmyrek omawiając aktualny stan prawny, natomiast nie omawiano proponowanych zmian w prawie łowieckim. Szacunek szkód odbywa się w oparciu o dotychczasowy stan prawny do końca tego roku. Prelegent przedstawił różne aspekty szacowania szkód podkreślając, że obie strony muszą chcieć współpracować ze sobą, ważne są też mediacje w urzędach gminnych. Warto korzystać z tej drogi, gdyż prowadzi to do zakończenia wielu spornych spraw. Aktualnie użytki zielone szacowane są na poziomie 1600 – 1700 zł pełnej rekultywacji.

W toku dyskusji głos zabierali: Pan Mirosław Kaszkur – plany łowieckie powinny być uzgadniane z Izbą Rolniczą, Pan Jan Rokosz – wzrost pogłowia wilków na terenie niektórych obwodów, Pan Kazimierz Koncewicz – wzrost pogłowia zwierzyny grubej na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ, przykłady współpracy rolników z myśliwymi w zakresie szacowania szkód i zapobiegania szkodom, Pan Henryk Wydra – jak liczyć zniszczenia na dużych powierzchniach, Pan Tadeusz Mochalski – pasy zaporowe i dokarmianie zwierzyny. Na zgłaszane pytania z sali odpowiedzi udzielali Panowie Adam Dziubacki, Stanisław Gmyrek oraz Kazimierz Koncewicz.

Władysław Majkowski

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Walentyna, Krzysztof