Polowanie Na Dziki Przez Cały Rok, Zmiany W Planach Łowieckich I Warunkach Polowań

Trzy projekty rozporządzeń ministra środowiska mają przyczynić się do ograniczenia ASF przez ograniczenie populacji dzików.

Minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zawiera on m.in. zapisy dotyczące dzika. I tak w planach łowieckich miałaby być podawana minimalna, a nie optymalna, liczba dzików (chodzi o niedopuszczenie do powstania niszy, a utrzymanie stałego niskiego poziomu populacji). Plany te nie uwzględniałyby ubytków zwierzyny wynikających z odstrzału sanitarnego (w sytuacjach kryzysowych pozyskiwana będzie większa liczba zwierzyny). Podejrzenie choroby ma być podstawą do zmiany rocznych planów łowieckich.

Trzy projekty rozporządzeń ministra środowiska mają przyczynić się do ograniczenia ASF przez ograniczenie populacji dzików.

Minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zawiera on m.in. zapisy dotyczące dzika. I tak w planach łowieckich miałaby być podawana minimalna, a nie optymalna, liczba dzików (chodzi o niedopuszczenie do powstania niszy, a utrzymanie stałego niskiego poziomu populacji). Plany te nie uwzględniałyby ubytków zwierzyny wynikających z odstrzału sanitarnego (w sytuacjach kryzysowych pozyskiwana będzie większa liczba zwierzyny). Podejrzenie choroby ma być podstawą do zmiany rocznych planów łowieckich.

Minister środowiska przygotował też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – polowania na dziki miałyby trwać cały rok w całym kraju. W uzasadnieniu podano, że zniesienie okresów ochronnych i umożliwienie polowań przez cały rok to najlepszy sposób na redukcję dzików. Takie rozporządzenie w woj. podlaskim funkcjonowało na mocy rozporządzenia z 17 grudnia 2014 r.

Z kolei projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz dopuszcza możliwość używania podczas polowań na dziki na obszarach objętych ASF urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Ponadto umożliwia prowadzenie jednocześnie w jednym obwodzie polowania indywidualnego i zbiorowego.

Rozporządzenia mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, opiniując te projekty, wskazała na potrzebę wprowadzenia do projektów zapisu, „który pozwoli, aby w sytuacji, gdy koło łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny oraz w sytuacji, kiedy na terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a nie będący w tym kole łowieckim mieli prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono odstrzał sanitarny.” Ponadto zaproponowano polowania na gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego, a na gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia. KRIR chce też uszczegółowienia zapisu o całorocznych polowaniach na dzika przez nadanie następującego brzmienia: „dziki (bez względu na wiek i płeć) – przez cały rok”.

Zaproponowano też wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia i rozpowszechnione gatunki krukowatych.

Źródło: farmer.pl

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina