Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Trzebnicy 13.09.2017

Dnia 13 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Trzebicy.
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:
1. Pani Agnieszka Krawiec – Rozin Biuro Powiatowe ARiMR w Trzebnicy.
2. Pan Tomasz Bednarz kierownik WIORiN Wrocław Oddział w Trzebnicy
3. Pan Józef Mnich kierownik KRUS w Trzebnicy
4. Pan Roman Rabiak Rejonowy Związek Spółek wodnych w Trzebnicy


Jako pierwsza głos zabrała Pani Agnieszka Krawiec – Rozin w pierwszej kolejności omówiła wnioski złożone w bieżącym roku o dopłaty bezpośrednie – 3437 złożonych wniosków po kontroli jest ok. 50% wniosków. Cała gmina Żmigród została objęta kontrolą foto, a to może spowodować, że dopłaty w tej gminie będą wypłacane z opóźnieniem. Omówiła także programy pomocowe z jakich rolnicy mogą skorzystać jeszcze w bieżącym roku oraz poinformowała, że aktualnie można składać wnioski do B. P. ARiMR (od 13 – 27 bm) w związku ze stratami  spowodowanymi wiosennymi przymrozkami w sadach i truskawkach.
Pan Tomasz Bednarz powiedział, że ponieważ ochronie roślin w ostatnim czasie nic się nie zmieniło, szczególną uwagę zwrócił na fakt zakupu środków ochrony roślin z niewiadomego źródła, podkreślił by zwracać uwagę, by kupowany środek miał hologram. Przy zakupie należy żądać faktury i zwracać uwagę czy pojemnik jest oryginalnie zabezpieczony, najlepiej dokonywać zakupu punktach sprawdzonych tam gdzie zaopatrujemy się w środki ochrony roślin od wielu lat. Próby dużego zysku przy zakupie środków chemicznych bardzo często kończyły się niekorzystnie dla rolników i powodowały  duże straty w uprawach polowych.
Pan Józef Mnich głównie skupił się na wieku emerytalnym rolników od 01 styczna 2018 roku będzie obowiązywał wiek dla kobiet 60 lat, a wiek dla mężczyzn 65 lat, pod zwykłymi warunkami to jest 25 lat podlegania ubezpieczenia społecznemu rolników. Jeżeli rolnik zaprzestanie działalności rolniczej otrzyma pełną emeryturę, a jeśli nie zaprzestanie działalności rolniczej otrzyma emeryturę z części składkowej, ale nie będzie opłacać składki. Do końca roku bieżącego obowiązuje wcześniejsza emerytura, należy spełnić 3 warunki uzyskać wiek 55 lat u kobiet i 60 lat dla mężczyzn, podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres 30 lat oraz zaprzestać działalności rolniczej.
Pan Roman Rabiak soją wypowiedź rozpoczął od informacji dotyczącej ustawy „Prawo wodne”, która została uchwalona przez sejm 20 lipca br. a weszła w życie od dnia 23 sierpnia br, a niektóre artykuły wejdą w życie od 01 stycznia 2018 roku. Rząd był zobowiązany przyjąć ustawę zgodnie z prawem unijnym. Ustawa jest rewolucją w prawie wodnym, likwidacji ulegną Regionalne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, a jest ich 16, powołane będą w 11 miastach instytucje, które będą się zajmowały  tymi zagadnieniami, a podległe będą instytucji „Polskie Wody”. Jeżeli chodzi o spółki wodne tutaj w zasadzie nic się nie zmieni, niewiadomo tylko czy będą jak do tej pory dotacje z Urzędu Marszałkowskiego.

Stanisław Kuśnierz

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina