Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Oławie z Gabrielem Janowskim w sprawie uprawy roślin ekologicznych i zalet w ich spożywaniu – 13.11.2017 r.

Spotkanie otworzył Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego, Józef Hołyński – Przewodniczący Rady Powiatu Oławskiego, Gabriel Janowski – były Minister Rolnictwa w latach 1991-1993, Urszula Bogusiewicz – Główny Specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Mieczysław Środa – rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim, Renata Klimkowska – dietetyk, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego, Krzysztof Trybulski – Redaktor Gazety Powiatowej w Oławie.

Spotkanie otworzył Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego, Józef Hołyński – Przewodniczący Rady Powiatu Oławskiego, Gabriel Janowski – były Minister Rolnictwa w latach 1991-1993, Urszula Bogusiewicz – Główny Specjalista w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Mieczysław Środa – rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim, Renata Klimkowska – dietetyk, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego, Krzysztof Trybulski – Redaktor Gazety Powiatowej w Oławie.

Referat na temat ekożywności przedstawiła Urszula Bogusiewicz z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Prezentację zaprezentowała w formie multimedialnej. Powiedziała na wstępie o przepisach prawnych regulujących rynek zdrowej żywności, który systematycznie się zwiększa pod względem areałowym i ilościowym. Dla porównania wykazała, że w 1999 roku było w Polsce 513 producentów zdrowej żywności i ok. 7 tysięcy hektarów zajętych pod taką uprawę. Znaczny wzrost nastąpił z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. W 2014 roku 2014 było już 10 360 producentów tej żywności, a uprawa objęła ponad 82 tys. hektarów. W ubiegłym roku zdrową żywność wytwarzało 23357 osób na powierzchni 536 tyś. hektarów.

Dietetyk Renata Klimkowska mówiła o znaczeniu zdrowej żywności dla ludzi i zwierząt. Zachęcała do spożywania miodu i jego pochodnych, powiedziała też, że wkrótce ma powstać projekt ekologiczny „Zielona dolina” obejmujący Dolny Śląsk.

Marek Rokicki reprezentujący partię Jarosława Gowina „Porozumienie” zadał pytanie dlaczego pszczelarze nie otrzymują dopłat do swojej produkcji. Urszula Bogusiewicz wyjaśniła tą kwestię twierdząc, że dopłaty unijne przysługują do gruntów, a producenci miodu i pochodnych przeważnie nie zajmują się ich uprawą.

Mieczysław Środa ekorolnik z rejonu Lwówka Śląskiego powiedział o praktycznych aspektach tej produkcji i ile można na niej zarobić w porównaniu do prowadzenia gospodarstw tradycyjnych: produkujemy głównie grykę, która praktycznie już na pniu jest sprzedawana za dobre pieniądze do Niemiec. Także tam sprzedawane są inne płody rolne, takie jak owies. Pochodzące z gospodarstw ekologicznych płody rolne z naszego kraju tam są przetwarzane i sprzedawane, jako produkt gotowy.

Krzysztof Chudy rolnik z Powiatu Oławskiego powiedział, że takie gospodarstwo rolne jak on posiada 10 ha, nie są obecnie akceptowane. Polityka rolna nie wspomaga małych gospodarstw, robi wszystko by tych małych zlikwidować.

Do wszystkich tematów odniósł się dr Gabriel Janowski były Minister Rolnictwa, senator i poseł wielu kadencji, który obecnie promuje na całym świecie polskie produkty rolne, pod marką „Polish Quality Food”. Powiedział, że: Polska jest jedynym krajem z niewielu na świecie, który ma jeszcze warunki do produkcji i wytwarzania zdrowej żywności. Gospodarstwa rolne u nas nie są jeszcze zbyt skoncentrowane. Stosuje się znacznie mniej środków chemicznych przy jej produkcji niż w innych państwach. Następnie ostrzegł przed postępem w rolnictwie, który dzieje się za wschodnią granicą na Ukrainie i w Rosji. Dynamiczny rozwój rolnictwa, przy wykorzystaniu nowoczesnych światowych technologii i powstawaniu wielkoobszarowych farm na wysokiej jakości glebach i przy taniej sile roboczej staną się niebawem olbrzymią konkurencją. Wielkim wyzwaniem dla europejskich rolników będzie niedawno podpisana umowa: „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji” pomiędzy USA i Unią Europejską. Wobec powyższego jedyną szansą dla Polski jest rozwój naturalnego rolnictwa. Gabriel Janowski tworzy obecnie instytut do wdrażania programu certyfikowania i promowania najwyższej jakościowo żywności na świecie. Założył spółdzielnię „PQF – Dobro Wspólne”. Jeździ po Polsce i świecie – promując swoje pomysły.

Wystąpienia na tym spotkaniu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkim obecnym podziękował Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, który jest też Wiceprezesem Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Kazimierz Dobrowolski

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst