Czy za szkody wyrządzone przed zasiewem przysługuje odszkodowanie?

Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację?

Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny. W myśl art. 50 ust. 1b Ustawy, za szkody wyrządzone przez te zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa.

Przepisy nie zawierają definicji „uprawy”. Rozbieżne wcześniej było orzecznictwo dotyczące tej kwestii. Sądy uznawały, że uprawą są jedynie rośliny uprawiane na jakimś terenie w celach użytkowych.

Dopiero w uchwale z 19 maja 2015 r. (sygn. akt: III CZP 114/14), wydanej w składzie 7 sędziów, Sąd Najwyższy stwierdził, że szkodą w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

Może Pan więc żądać odszkodowania obejmującego koszty powtórnego przygotowania ziemi pod zasiewy.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Walentyna, Krzysztof