XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”-Laureaci etapu wojewódzkiego na Dolnym Śląsku.

27 czerwca 2018r., w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Od 2003r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018r. do współorganizacji wydarzenia dołączyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy nad XVI edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę.
Do szesnastu dotychczasowych edycji zgłosiło się ponad 1400 gospodarstw indywidualnych z Dolnego Śląska, których właściciele mieli okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadza komisja konkursowa. Podczas wizytacji komisja weryfikuje, czy w zgłoszonym gospodarstwie są stosowane zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe, zwracając szczególnie uwagę na:
• organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
• stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
• przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
• estetykę gospodarstw,
• zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Na terenie Dolnego Śląska do Konkursu zgłosiły się 82 gospodarstwa rolne.
W czerwcu br. Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprowadziła wizytację, sporządziła dokumentację zdjęciową i dokonała oceny 12 gospodarstw rolnych, wyłonionych w czterech etapach regionalnych.
Laureatami szczebla wojewódzkiego XVI edycji na Dolnym Śląsku zostali:
I miejsce
Państwo Gabriela i Krzysztof Stachowiczowie z miejscowości Siedlec, gm. Długołęka
II miejsce
Państwo Aneta i Aleksander Musielakowie z miejscowości Piotrkosice, gm. Milicz
III miejsce
Państwo Katarzyna i Edward Sikorowie z miejscowości Cerekwica, gm. Trzebnica.
W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli zaproszeni Goście:
• Okręgowy Inspektor Pracy PIP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Łagocka,
• Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pani Wiesława Gawior,
• Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim – Pan Jacek Sołtys,
• Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pan Ryszard Borys,
• Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pani Urszula Solińska-Marek,
• Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Marek Tarnacki,
• Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Pan Bogusław Witkowski,
• Regionalny Menadżer Sprzedaży Ubezpieczeń Pocztowych Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Pan Robert Wach
oraz przedstawiciele Urzędów Gmin z Brzegu Dolnego, Środy Śląskiej, Kątów Wrocławskich, Wiszni Małej i Trzebnicy, a także Laureaci ubiegłorocznej edycji Konkursu Państwo Halina i Jan Smorawscy.
Podczas uroczystej gali wybrani eksperci przedstawili referaty na temat „Obiektów budowlanych i budynków w gospodarstwach rolnych” oraz „Bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin”.
Wyniki Konkursu na szczeblu ogólnokrajowym będą znane we wrześniu – 19 lipca 2018r. członkowie Centralnej Komisji Konkursowej będą wizytować i oceniać gospodarstwa Laureatów województwa dolnośląskiego – Państwa Gabrieli i Krzysztofa Stachowiczów.
Zwycięzcy XVI edycji otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów – tradycyjnie główną nagrodą dla zdobywcy I miejsca będzie ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS, Adama Wojciecha Sekścińskiego.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni