XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”-Laureaci etapu wojewódzkiego na Dolnym Śląsku.

27 czerwca 2018r., w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Od 2003r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018r. do współorganizacji wydarzenia dołączyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat Honorowy nad XVI edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę.
Do szesnastu dotychczasowych edycji zgłosiło się ponad 1400 gospodarstw indywidualnych z Dolnego Śląska, których właściciele mieli okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadza komisja konkursowa. Podczas wizytacji komisja weryfikuje, czy w zgłoszonym gospodarstwie są stosowane zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe, zwracając szczególnie uwagę na:
• organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
• stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
• przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
• estetykę gospodarstw,
• zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Na terenie Dolnego Śląska do Konkursu zgłosiły się 82 gospodarstwa rolne.
W czerwcu br. Wojewódzka Komisja Konkursowa przeprowadziła wizytację, sporządziła dokumentację zdjęciową i dokonała oceny 12 gospodarstw rolnych, wyłonionych w czterech etapach regionalnych.
Laureatami szczebla wojewódzkiego XVI edycji na Dolnym Śląsku zostali:
I miejsce
Państwo Gabriela i Krzysztof Stachowiczowie z miejscowości Siedlec, gm. Długołęka
II miejsce
Państwo Aneta i Aleksander Musielakowie z miejscowości Piotrkosice, gm. Milicz
III miejsce
Państwo Katarzyna i Edward Sikorowie z miejscowości Cerekwica, gm. Trzebnica.
W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli zaproszeni Goście:
• Okręgowy Inspektor Pracy PIP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Łagocka,
• Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pani Wiesława Gawior,
• Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim – Pan Jacek Sołtys,
• Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pan Ryszard Borys,
• Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pani Urszula Solińska-Marek,
• Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Marek Tarnacki,
• Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Pan Bogusław Witkowski,
• Regionalny Menadżer Sprzedaży Ubezpieczeń Pocztowych Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Pan Robert Wach
oraz przedstawiciele Urzędów Gmin z Brzegu Dolnego, Środy Śląskiej, Kątów Wrocławskich, Wiszni Małej i Trzebnicy, a także Laureaci ubiegłorocznej edycji Konkursu Państwo Halina i Jan Smorawscy.
Podczas uroczystej gali wybrani eksperci przedstawili referaty na temat „Obiektów budowlanych i budynków w gospodarstwach rolnych” oraz „Bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin”.
Wyniki Konkursu na szczeblu ogólnokrajowym będą znane we wrześniu – 19 lipca 2018r. członkowie Centralnej Komisji Konkursowej będą wizytować i oceniać gospodarstwa Laureatów województwa dolnośląskiego – Państwa Gabrieli i Krzysztofa Stachowiczów.
Zwycięzcy XVI edycji otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów – tradycyjnie główną nagrodą dla zdobywcy I miejsca będzie ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS, Adama Wojciecha Sekścińskiego.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal