II Gminne Forum Rolnicze

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora gm. Lubin w dniu 13 października odbyło się II Gminne Forum Rolnicze z inicjatywy wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego Franciszka Lesickiego. Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z naszego regionu, a także przedstawiciele wielu instytucji zajmujących się tematyką rolnictwa.
Zaproszenie do udziału w Forum przyjęli następujący goście: Artur Mackiewicz z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Grzegorz Wall
z Inspekcji Weterynaryjnej we Wrocławiu, Mirosław Kulesza – Dyrektor OR ARiMR we Wrocławiu, Wiesława Bober – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, Hubert Kawalec – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Legnica, Zenon Adamiak – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Lubin i Michał Tomaszewicz – Dyrektor Banku Spółdzielczego we Wschowie O/Lubin. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także przedstawicieli Powiatowego Zespołu Doradców w Lubinie oraz Biura Powiatowego ARiMR z/s w Rudnej. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Spotkanie było okazją do uhonorowania i wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla rolników, przedsiębiorców. Do ich wręczenia poproszeni zostali Leszek Grala Prezes DIR i Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin. Złotymi medalami „Zasłużony dla samorządu rolniczego” uhonorowani zostali: Michał Mańczak, Czesław Niemiec i Ryszard Stasiuk. Do wręczenia odznaczeń poproszeni zostali Leszek Grala
i Tadeusz Kielan. Specjalne gratulacje dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju rolnictwa, działalność społeczną i samorządową otrzymali: Rafał Kopij, Jan Łękawa, Waldemar Kronecki, Jan Ciosek, Janusz Jaszczyszyn , Henryk Szostak, Marian Wnuk, Piotr Trochanowski, Stanisław Kowal, Zbigniew Król, Stefan Szymański, Paweł Szudrowicz, Ryszard Łakoma i Stanisław Jężak. Dodatkowo wyróżnieni zostali także młodzi rolnicy za podjęcie wyzwania sprostania wymogom zawodu rolnika wraz z życzeniami sukcesów i satysfakcji w trudnej pracy na rzecz dolnośląskiego rolnictwa. Te gratulacje otrzymali: Paulina Myśków, Paweł Mańczak, Krzysztof Kandut, Krzysztof Szejna, Arkadiusz Witek, Krzysztof Szymański, Rafał Lesicki, Mirosław Pikul, i Beata Kasyk.
W trakcie spotkania rozmawiano na wiele spraw bieżących, m.in. o rozdysponowaniu gruntów
z zasobu Skarbu Państwa, pomocy klęskowej dla gospodarstw dotkniętych suszą, płatnościach bezpośrednich, kredytach klęskowych, ubezpieczeniach, a także zmianach w szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną.
Leszek Grala pogratulował wszystkim wyróżnionym. Przedstawił działania Izby w związku z zaistniałą suszą. Od początku Izba monitorowała sygnały dotyczące wystąpienia suszy, nie wszystkie nasze postulaty znalazły akceptację. Uważa, że należy popracować nad bilansem wodnym
i zapotrzebowaniem roślin na wodę stosowanym przez IUNG. Sytuacja jaka wystąpiła w tym roku pokazała, że w wielu przypadkach monitoring jest nie doskonały.
Rolnicy spotykają się z wieloma przypadkami agresji ze strony innych mieszkańców wsi, bądź ekologów, które dotyczącą oprysków, odstrzałów dzików, że to nie humanitarne. My rolnicy musimy umieć racjonalnie się bronić, nie dać się zastraszyć. Moje przesłanie jest takie, aby my rolnicy jako grupa społeczna, która najczęściej jest już w mniejszości, potrafiła rozmawiać z naszymi oponentami na argumenty, abyśmy się przed każdym nie cofali, abyśmy potrafili przekonywać ludzi do naszych racji. Nie chodzi o to aby się antagonizować i walczyć ze sobą, ale w sytuacjach skrajnych umieć się porozumieć. Musimy zyskiwać zwolenników dla swojej działalności dla swojej pracy. Uważa, że gmina jest przykładem współpracy poprzez wspólne organizowanie takich spotkań. Podziękował Wójtowi Tadeuszowi Kielanowi za udostępnienie pomieszczenia na Biuro Terenowe DIR, bo chociaż samorząd terytorialny jest naturalnym partnerem samorządu rolniczego to nie wszędzie taka życzliwość występuje. Wierzy, że ta współpraca będzie owocowała i że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli dyskutować na problemy nurtujące rolników.
Takie spotkania są potrzebne, żeby wymienić najnowsze informacje i pomóc rolnikom w dostępnie do różnych źródeł finansowania, aby ich praca była jak najlepiej opłacalna. Cieszę się, że spotykamy się w takim gronie już po raz drugi w tym roku. Są z nami przedstawiciele różnych szczebli instytucji
i wszyscy liczymy na bardzo dobrą wymianę informacji – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.
Irena Danieluk

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst