Przetargi Ofertowe Tylko Na Grunty Rolne

Wg. najnowszych informacji przekazanych przez KOWR tylko na działki w całości przeznaczone na cele rolne mogą zostać ogłoszone przetargi ofert pisemnych. Dla takich działek umowy od razu są zawierane na okres 10 lat. Co jeśli grunty są nierolne choćby tylko w niewielkiej części?

We wrześniu 2017r roku  rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który ma realizować zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus. Wszystkie grunty położone w granicach administracyjnych miast objęte zostały wykazem na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach KZN. Prezes KZN po przejęciu nieruchomości może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia lub w przypadku ich braku, w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych rolniczo, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia. Kierownictwo KOWR i KZN  ustaliło, że nowe umowy dzierżawy, których przedmiotem są grunty objęte wykazem KZN mogą zostać zawarte na okres nie dłuższy niż 1 rok. Co z działkami na terenach wiejskich? Działki  położone w całości na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne, w tym zgłoszone do KZN lub znajdujące się w specjalnych strefach ekonomicznych, KOWR będzie wydzierżawiał  jedynie w drodze przetargów nieograniczonych licytacyjnych na okres nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ewentualnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy. A co gdy działka ma tylko częściowo nierolne przeznaczenie? Nieruchomości o charakterze mieszanym, gdzie część nieruchomości przeznaczona jest na cele nierolne, a pozostała część przeznaczona jest do produkcji rolnej wydzierżawiane będą jedynie w drodze przetargów ograniczonych licytacyjnych m.in. do rolników indywidualnych, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością ewentualnego przedłużenia tego okresu.

Na tle informacji przedstawionej przez KOWR powstaje wiele wątpliwości, m.in. dlaczego zrównuje się  wszystkie nieruchomości o charakterze mieszanym i przyjmuje jednakowy tryb ich rozdysponowania bez względu np. na ich położenie (miasta i obszary wiejskie), czy stosunek powierzchni części nierolnej do części rolnej w takiej nieruchomości. Nie można przyrównywać działki o mieszanym przeznaczeniu położonej np. na terenie miasta Wrocławia do działki o mieszanym przeznaczeniu położonej w miejscowości Stefanów – przysiółek wsi Czeladź Wielka, gmina Wąsosz, powiat górowski. Podobne wątpliwości powstają w przypadku nieruchomości gdzie część o przeznaczeniu nierolnym będzie stanowiła znikomy procent w stosunku do części rolnej, np. odpowiednio 0,50 ha część nierolna i 5 ha część rolna. Swoje wątpliwości DIR zgłosił Dyrektorowi KOWR we Wrocławiu i wskazał, że  obecne podejście Krajowego Ośrodka dotyczące zasad dzierżawy nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu w planie i studium wydaje się daleko idącym uproszczeniem.  W swojej odpowiedzi urzędnicy wrocławskiego Oddziału  wyjaśnili,  że zapisy dotyczące przeznaczenia nieruchomości są najbardziej obiektywnym czynnikiem i nie podlegają ocenom ze względu na np. wielkość nieruchomości.

Barbara Pajor

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0793 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 123,7700 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4309 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,6210 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9235 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Norbert, Laurenty