Międzywojewódzki „Konkurs orki zaprzęgiem konnym” Piękocin 2019

Dnia 19 października 2019 r. (sobota) o godz. 13.00 we wsi Piękocin (powiat milicki) odbędzie się XI edycja  „Międzywojewódzkiego konkursu orki zaprzęgiem konnym” oraz trzecia edycja „Festiwalu dyni” połączonego z konkursem kulinarnym.

W konkursie orki będzie uczestniczyć 10 zaprzęgów konnych po 5 z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, a w konkursie kulinarnym kilkanaście pań z miejscowego KGW oraz reprezentantki KGW z Powiatu Milickiego.

Organizatorzy to:

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu wraz z Radą Powiatową DIR w Miliczu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, Sołtys i Rada Sołecka wsi Piękocin oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Piękocinie.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 13.00. Po wpisaniu uczestników na listę nastąpi losowanie stanowisk a tym samym kolejności startu. Tradycyjnie konkurs polegał będzie na przejechaniu dwóch nawrotów na wcześniej przygotowanym stanowisku pługiem jednoskibowym, tak zwanym nurkiem. Komisja konkursowa oceni: jakość wykonanej orki, za co można zdobyć maksymalnie 50 punktów ; szybkość wykonanej orki, za co można uzyskać maksymalnie 25 punktów; wygląd konia oraz oracza czyli estetykę zaprzęgu, gdzie można zdobyć maksymalnie 25 punktów.

Pozakończonym konkursie i podliczeniu punktów zostaną ogłoszone wyniki. Dla uczestników będą przygotowane cenne nagrody ufundowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu i Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu, oraz tradycyjna nagroda od Sołtysa Piękocina. Za zajęcie miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego rozdane zostaną  puchary. Pamiątkowy puchar odbiorą także wyróżnieni oracze. Wszyscy uczestnicy konkursu oprócz pamiątkowych dyplomów  otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po wyłonieniu najlepszych oraczy rozpoczną się obchody „Trzeciego Festiwalu dyni”. Na wszystkich przybyłych czekać będą konkurencje sprawnościowe z dynią w roli głównej.  Ważnym punktem święta będzie konkurs kulinarny na najciekawsze danie z dyni. Wezmą w nim udział nie tylko panie z KGW Piękocin, ale również reprezentantki Kół działających w Powiecie Milickim. Za organizację dyniowego święta odpowiadają aktywni mieszkańcy Sołectwa Piękocin.

Nad całością czuwają organizatorzy: kierownik Biura Terenowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu Stanisław Kuśnierz oraz przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Miliczu a jednocześnie Sołtys wsi Piękocin Zdzisław Kanas.

Tel. organizatorów:

Stanisław Kuśnierz – 508 087 730

Zdzisław Kanas – 695 922 968

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1997 -0,16% [18:19]
 EUR / JPY 120,7480 -0,18% [18:19]
 EUR / PLN 4,4644 -0,03% [18:19]
 USD / JPY 106,8180 -0,37% [18:19]
 USD / PLN 3,9487 -0,21% [18:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis