Posiedzenie Rady ds. Kobiet przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

2 października 2019 r. w Gościńcu Rudawskim w Pisarzowicach k/Kamiennej Góry odbyło się posiedzenie Rady ds. Kobiet działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej. Posiedzenie prowadziła Pani Bożena Kończak – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i jednocześniePrzewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego.

W spotkaniu uczestniczył Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu DIR. Było to pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet po tegorocznych wyborach do Dolnośląskiej Izby Rolniczej, które miały miejsce 28 lipca. Podczas spotkania zostały poruszone tematy i problemy ważne dla całego środowiska rolniczego. Ich rozwiązanie jest sprawą pilną i priorytetową, gdyż dotyczą one kwestii funkcjonowania gospodarstw rolnych, zapewnienia możliwości ich dalszego rozwoju, a tym samym poprawy bytu ekonomicznego ogromnej większości rolniczych rodzin. Wiele z tych problemów ma charakter uniwersalny i dotyczy nie tylko gospodarstw rodzinnych woj. dolnośląskiego, ale też całego kraju. Obecne na posiedzeniu Członkinie Rady ds. Kobiet po raz kolejny poruszyły kwestię braku dostępności ziemi rolniczej oraz sposobu jej rozdysponowywania przez KOWR. Bezwzględne pierwszeństwo w nabywaniu gruntów rolnych powinno przysługiwać gospodarstwom rodzinnym. Coraz powszechniejszym problemem jest utrudnianie rolnikom prowadzenia działalności rolniczej na terenach wiejskich przez ludność napływową z miast. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinien być zapis o ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dający rolnikom prawo do prowadzenia produkcji rolniczej na terenach wiejskich i umożliwiający dalszą rozbudowę gospodarstwa. Wieś to przede wszystkim miejsce pracy rolnika, który swoją ciężką pracą zapewnia nam wszystkim bezpieczną i zdrową żywność. Praca rolnika to nie fanaberia ani wybryk. To konieczność, aby zagwarantować naszemu krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. Ludzie osiedlający się na wsi powinni być informowani o specyfice pracy rolnika i mieć pełną świadomość faktu, iż nadrzędnym celem obszarów wiejskich jest działalność rolnicza. Wiedza taka, poparta odpowiednimi zapisami w MPZP chroniącymi rolniczą przestrzeń produkcyjną, pozwoli uniknąć wielu nieporozumień i wzajemnych pretensji. Musimy również pamiętać, że nic nie zastąpi empatii i zwykłej ludzkiej życzliwości. Podczas posiedzenia Rady poruszony został również, jakże aktualny, temat suszy. Największym problemem jest niedoskonała metodologia szacowania strat powodowanych przez suszę, a zwłaszcza rozbieżność pomiędzy wskazaniami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a rzeczywistą sytuacją na polach. Występująca w Polsce od dwóch lat dramatyczna susza uwidoczniła również niewydolność obowiązującego w naszym kraju systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który wymaga pilnych zmian. Zmian wymaga także system emerytur rolniczych. Należy dążyć do podniesienia emerytur wypłacanych przez KRUS i zrównania ich wysokości z emeryturami wypłacanymi z ZUS. Członkinie Rady ds. Kobiet podjęły także decyzję o zacieśnieniu współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i zapraszaniu ich liderek na posiedzenia Rady. Postanowiły również zintensyfikować działania na rzecz promocji zdrowej żywności oraz zdrowego trybu życia wśród mieszkańców dolnośląskich wsi.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Bogna Soszyńska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze, która przekazała zebranym wiele praktycznych informacji dotyczących gospodarstw zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności zgodnie z zasadami rolniczego handlu detalicznego. Z kolei podczas wykładu „Oswoić stres” Pana Tomasza Lewandowicza – terapeuty z długoletnim doświadczeniem z zakresu medycyny chińskiej można było poznać mechanizmy wywołujące stres oraz sposoby radzenia sobie z nim.

Spotkanie zakończyło się wizytą w gospodarstwie ekologicznym „Wańczykówka” Państwa Lucyny i Sylwestra Wańczyk specjalizującym się w przetwórstwie mleka krowiego i koziego oraz produkcji serów w sposób tradycyjny.

 

Anna Pętalska-Nispoń

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0793 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 123,7700 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4309 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,6210 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9235 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Norbert, Laurenty