DIR Upomina Się O Zawieranie Umów Na Okres Umożliwiający Dzierżawcom Zwolnienie Z Podatku Rolnego

Przedstawiciele DIR – Panowie Ryszard Borys i Dionizy Prusiewicz po raz kolejny upomnieli się  o stosowanie przez KOWR we Wrocławiu zaleceń Centrali w Warszawie, by umowy dzierżawy były zawierane na okres przekraczający 10 lat, bo tylko wtedy dzierżawcy nieruchomości rolnych mają możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym w gminach. Zawnioskowali również, aby w przypadku zawartych już umów dzierżawy po przetargach ograniczonych przedłużyć je na okres, który pozwoli dzierżawcom ubiegać się o zwolnienie z podatku. Wniosek złożony 2 października br. na posiedzeniu Rasy Społecznej przy KOWR we Wrocławiu, był już kolejnym w tej sprawie. Dotychczas KOWR w ogłoszeniach przetargowych zapisuje konkretną datę  do kiedy zostanie zawarta umowa dzierżawy. Nawet jeżeli ten okres podany w ogłoszeniu przekracza 10 lat, to jest on liczony od daty przetargu, a nie od daty zawarcia umowy dzierżawy. W rezultacie, szczególnie przy przetargach ofert pisemnych, ale również przy przetargach ustnych ograniczonych dochodzi do sytuacji, że od momentu zawarcia umowy i wydania nieruchomości dzierżawcy okres dzierżawy nie przekracza już 10 lat, a co za tym idzie dzierżawcy nie mogą oni ubiegać się w gminach o zwolnienie z podatku rolnego. Dlatego też DIR zawnioskował o wprowadzenie takich rozwiązań w procedurze przetargowej, by umowy były zawierane na okres umożliwiający ubieganie się o zwolnienie z podatku.

W odpowiedzi na ten wniosek KOWR poinformował, że w ogłoszeniach przetargowych będzie stosowany następujący zapis „Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 10 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych, ale nie dłużej jednak niż 11 lat, z możliwością przedłużenia”.

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1976 -0,21% [16:59]
 EUR / JPY 120,7980 -0,13% [16:59]
 EUR / PLN 4,4632 -0,05% [16:59]
 USD / JPY 106,7460 -0,44% [16:59]
 USD / PLN 3,9433 -0,34% [16:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis