Posiedzenie Rady DIR w Lubinie

 

 

Na posiedzeniu w dniu 12.12.2019 roku w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami samorządu terytorialnego  i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Z zaproszenia skorzystali: V-ce Starosta Lubiński Władysław Siwak, Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober, Kierownik PZDR Arkadiusz Dulemba, Kierownik BP ARiMR Robert Marek, Kierownik WIORiN O/w Lubinie Dominik Byrski, Z-ca Nadleśniczego Zbigniew Szyszyński oraz radni i rolnicy. W spotkaniu uczestniczyli także  Członek Zarządu DIR Waldemar Jankowski i Dyrektor Biura DIR Urszula Solińska-Marek. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Franciszek Lesicki. Podsumował on działalność Rady w 2019 roku, a także przedstawił zamierzenia na rok przyszły. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz samorządu rolniczego oraz pracę na rzecz rolników. Srebrnymi medalami uhonorowane zostały: Agnieszka Olender, Jadwiga Zajączkowska, Urszula Znamirowska.  Specjalne podziękowania za działania na rzecz rolników oraz wkład wniesiony w rozwój i umacnianie samorządu rolniczego przyznano dla Biura Powiatowego ARiMR w Lubinie z/s w Rudnej oraz Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Lubinie, które złożono na ręce Kierowników tych jednostek.

W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące rolnictwa, zwłaszcza zagrożenia wynikające z choroby ASF i irozszerzającą się strefą żółtą, graniczącą bezpośrednio z powiatem lubińskim.

Była to także okazja do złożenia sobie życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław