VI Forum Rolnicze Powiatu Górowskiego

W dniu 18 grudnia 2019 roku w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyło się VI Forum Rolnicze Powiatu Górowskiego. Współorganizatorem Forum byli: Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Górowskiego oraz Burmistrz Wąsosza. Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Rewers przywitał zaproszonych gości, delegatów Rady Powiatowej i przybyłych rolników. Z zaproszenia na Forum skorzystali: Paweł Niedźwiecki Burmistrz Wąsosza, Leszek Grala  Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Artur Mackiewicz Z-ca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu, Michał Krochta Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Górze, Julita Pałysa – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze,  Barbara Szymczak Kierownik WIORiN odział w Górze, Przemysław Świerblewski p.o. Nadleśniczego, Piotr Główczyński z-ca Nadleśniczego, Marcin Hołtra Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego, Franciszek Baranowski Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW, Radosław Zysnarski Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, przedstawiciele Kół Łowieckich, delegaci do Rady Powiatowej DIR, sołtysi i rolnicy z gmin powiatu górowskiego.

Podczas spotkania przekazane zostały przez przedstawicieli instytucji istotne informacje dotyczące rolnictwa i rolników. Najwięcej emocji wzbudził temat ASF. Julita Pałysa omówiła aktualny stan zagrożenia wirusem choroby ASF w powiecie górowskim oraz przedstawiła zasady postępowania celem ochrony gospodarstw przed wirusem. Przedstawiciel Nadleśnictwa Piotr Główczyński poinformował o działaniach podejmowanych przez Nadleśnictwo w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się choroby. Poruszona została także tematyka szkód łowieckich. Prezes Leszek Grala podziękował organizatorom za inicjatywę zorganizowania Forum. Podkreślił, że ASF to nie tylko problem gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, ale dotyka on wszystkie gospodarstwa produkujące zboża i inne rośliny wykorzystywane  jako pasza. Przedstawił także czym zajmowała się Izba Rolnicza oraz jakie będą tematy dalszej pracy. Artur Mackiewicz KOWR Wrocław poinformował rolników, że w najbliższym czasie do rozdysponowania wróci ponad 2 tyś. ha gruntów rolnych. Ponadto KOWR przygotowuje się do monitorowania suszy poprzez użycie urządzeń satelitarnych w celu precyzyjniejszego oceniania zakresu suszy. Uczestnicy poinformowani zostali także o realizacji wniosków o płatności, wniosków suszowych i o materiał siewny oraz o zmianach w przepisach dotyczących paszportowania roślin.

Spotkanie było także okazją do złożenia życzeń sukcesów i wytrwałości w trudnej pracy oraz uhonorowania rolników medalami „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. Złoty medal otrzymał Zbigniew Rogalski, srebrne medale otrzymali: Jolanta Maślejak i Sławomir Bochen. Wręczenia medali dokonali Leszek Grala Prezes Zarządu DIR i Paweł Niedźwiedź Burmistrz Wąsosza. Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych uhonorował Anielę Gągała i Jana Rewersa za pracę na rzecz społeczności wiejskiej. Statuetki wręczył Radosław Zysnarski i Leszek Grala.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali także z możliwością ubezpieczania się w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz z korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej TUW „Wieś Dolnośląska”. Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW zachęcał do skorzystania z tych ubezpieczeń.

Przedstawiona została także firma Carbohort, która  jest polskim producentem ekologicznych podłoży do upraw bezglebowych  oraz naturalnych kwasów humusowych. To jedyna firma na świecie produkująca podłoże na bazie 100% organicznego, naturalnego surowca, którym są złoża węgla brunatnego.

Zainteresowanie VI Forum było duże, o czym świadczyła frekwencja oraz aktywny udział w dyskusji. Podczas Forum wystawione były stoiska branżowe i można było zaopatrzyć się w broszury oraz uzyskać informacje. Na zakończenie prowadzący obrady podziękował przybyłym gościom i rolnikom za udział i zaprosił na poczęstunek.

Irena Danieluk

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,2017 -0,11% [18:39]
 EUR / JPY 120,7420 -0,18% [18:39]
 EUR / PLN 4,4665 +0,02% [18:38]
 USD / JPY 106,8670 -0,32% [18:39]
 USD / PLN 3,9523 -0,12% [18:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis