KOWR Kolejny Raz Uwzględnia Postulaty DIR. 488 Ha W Gminie Łagiewniki Trafi Do Dzierżawy Dla Rolników Indywidualnych

 

Na spotkaniu w grudnia 2019r., członkowie Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie negatywnie ustosunkowali się do przedłożonego wówczas przez KOWR programu rozdysponowania gruntów na terenie gminy Łagiewniki po umowie dzierżawy spółki Agromex z/s w Łagiewnikach. Delegaci zawnioskowali  o dokonanie racjonalnego podziału przedłożonych  do zaopiniowania działek na mniejsze nieruchomości z przeznaczeniem ich do dzierżawy na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Zdaniem Delegatów Rady Powiatowej wydzielone budynki i budowle jako zorganizowana całość (obiekt gospodarczy) można samodzielnie zagospodarować pod działalność gospodarczą, bez konieczności przyłączania gruntów rolnych. Wnioski te zostały przekazane  Radzie Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu, która miała swoje Posiedzenie 18.12.2019r.  Na tym posiedzeniu Dolnośląska Izba Rolnicza poprzez swoich przedstawicieli przeforsowała wniosek, by w Oddziale KOWR we Wrocławiu wprowadzić zasadę, że w przypadku przejmowania do Zasobu nieruchomości od dzierżawców, jeszcze przed przystąpieniem do publikacji wykazów i ogłoszeń koncepcja rozdysponowania takich gospodarstw była przedstawiana do konsultacji i akceptacji przez miejscowych rolników. Dolnośląska Izba Rolnicza zadeklarowała swoją pomoc i udział w organizacji takich spotkań z rolnikami w poszczególnych gminach i powiatach.

 

Jako pierwsze Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie z rolnikami w gminie Łagiewniki. Z inicjatywy Zarządu DIR, Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie oraz Wójta Gminy Łagiewniki spotkanie z Dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu odbyło się  14.01.2020 roku. Jego tematem był  program rozdysponowania gruntów na obrębie Łagiewniki i Radzików, gm. Łagiewniki po zakończonej umowie dzierżawy ze spółką Agromex. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 rolników oraz  Z-ca Dyrektor KOWR Urszula Ganczarek, pracownicy Oddziału KOWR we Wrocławiu: Sebastian Bogus, Katarzyna Orłowska, Wiceprezes DIR Ryszard Borys, Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Przewodniczący Rady Powiatowej Piotr Rakoczy, Członek Zarządu DIR Paweł Mazur i Delegaci RP DIR w Dzierżoniowie oraz pracownicy DIR Barbara Pajor i Krzysztof Balant. W pierwszej części spotkania pracownicy KOWR krótko omówił rolnikom zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Rolnicy zadawali bardzo dużo pytań, na które pracownicy Krajowego Ośrodka starali się szczegółowo odpowiedzieć i wyjaśnić wszystkie ich wątpliwości. Następnie Sebastian Bogus z KOWR, mając na względzie wniesione w grudniu 2019r.  przez Radę Powiatową w Dzierżoniowie uwagi, zaprezentował i omówił rolnikom nowy program rozdysponowania 488 ha po spółce Agromex. Zaproponowano w nim podział na 22 nieruchomości, które zostaną wydzierżawione w przetargach  ograniczonych ofertowych, a okres dzierżawy będzie wynosił  10 lat nie dłużej niż 11lat. Nieruchomości te mają powierzchnię w przedziale od 14 ha do 25 ha. Ponadto w przetargach zostanie wprowadzone ograniczenie, że jeden rolnik będzie mógł wydzierżawić tylko jedną nieruchomość. KOWR przeznaczy dwie nieruchomości o pow. 39,1455 ha i cz.dz. 913/86 o pow. 40,9150 ha do dzierżawy w przetargu ograniczonym ustnym na okres 1 rok, a po wydaniu przez Agromex ośrodka zabudowanego grunty te zostaną do niego dołączone i powstanie nieruchomość zorganizowana o powierzchni 86,9728 ha. Ma ona zostać docelowo wydzierżawiona na okres 10 lat, ale w przetargu ustnym ograniczonym dla rolników. Ta informacja wzbudziła wśród rolników bardzo dużo emocji, ponieważ dobitnie wyrazili oni swoją opinię, że jest to zbyt duża ilość gruntów do obiektu, który może być samodzielnie zagospodarowany.  Z tym stanowiskiem rolników zgodził się również Wójt Łagiewnik Jarosław Tyniec. Przedstawiciele KOWR wyjaśnili, nie może dojść do takiej sytuacji, że obiekty gospodarcze pozostaną w Zasobie KOWR niezagospodarowane, bo to będzie niezgodne z zasadami jakie panują w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Jednakże Kierownik Sebastian Bogus zadeklarował, że KOWR podejmie próbę sprzedaży samego obiektu budowlanego, jednakże takie kroki zostaną podjęte  dopiero po wydzierżawieniu całych 86 ha wraz z obiektami.  Następnie został jednogłośnie przegłosowany wniosek rolników o dokonanie podziału na pół części  dz. 913/86, w Łagiewnikach. Zastępca Dyrektora Urszula Ganczarek zgodziła się z propozycją rolników i potwierdziła, że wniosek ten został przez KOWR przyjęty do realizacji. W pozostałej części rolnicy zaakceptowali przedstawioną im na spotkaniu przez KOWR  propozycję rozdysponowania nieruchomości w gminie Łagiewniki o łącznej powierzchni 488,8696 ha. Wszystko po to, by grunty jak najszybciej trafiły na przetargi dla rolników.

Na zakończenie spotkania Wiceprezes DIR Ryszard Borys oraz Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec podziękowali wszystkim za  tak licznie przybycie na spotkanie i wspólne wypracowanie dobrego i akceptowalnego  przez rolników programu rozdysponowania nieruchomości po umowie dzierżawy spółki Agromex.  Wiceprezes R. Borys podkreślił, że to spotkanie było możliwe tylko dzięki działaniom, konsekwencji i uporowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej, bo dotychczas KOWR wzbraniał się przed tego typu konsultacjami z rolnikami w terenie.

W załączeniu przedstawiamy koncepcję rozdysponowania nieruchomości jaka była omawiana przez KOWR na spotkaniu w Łagiewnikach w dniu 14 stycznia br.

Po naniesieniu przez KOWR korekty tego programu  w zakresie dodatkowego podziału działki nr 913/86, w Łagiewnikach również zostanie przez nas opublikowana. Umożliwi to wszystkim  zainteresowanym rolnikom na szczegółowe zapoznanie się z rozdysponowaniem 488,8696  ha w gminie Łagiewniki.

 

Krzysztof Balant, Barbara Pajor

 

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla
X