Przedstawiciele DIR Ryszard Borys i Waldemar Jankowski powołani na członków Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu

Dyrektor Oddziału KOWR we Wrocławiu Tomasz Krzeszowiec powołał  w dniu 2 czerwca br. Ryszarda Borysa – Wiceprezesa DIR oraz Waldemara Jankowskiego – Członka Zarządu DIR do Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku we Wrocławiu. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lat. Jej działalność była zawieszona na blisko 3 miesiące, ponieważ  Dyrektor Generalny KOWR w Warszawie –  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID – 19) – w dniu  17.03.2020r. zawiesił  do odwołania, czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Rad Społecznych. Ta decyzja oznaczała również zawieszenie do odwołania obowiązku konsultowania przez Dyrektora KOWR  z Radą spraw dotyczących sposobu gospodarowania Zasobem WRSP.

 

 

A czym zajmuje się Rada Społeczna?  Do jej zadań należy opiniowanie:

  1. Zamiaru przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej większej niż 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, wg danych ARiMR za rok poprzedni (25,65 ha);

Średnia pow. gospodarstwa w woj. dolnośląskim za rok 2019 wynosi 17,10 ha

  1. Zamiaru przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej zabudowanej przekraczającej trzykrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, wg danych ARiMR za rok poprzedni (51,6 ha);
  2. Opiniowanie wniosków o sprzedaż nieruchomości rolnych powyżej 2 ha;
  3. Oprócz opiniowania wniosków Dyrektora, do zadań członków Rady należy również zgłaszanie Dyrektorowi własnych wniosków w sprawach dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych.

Przedstawiciele DIR uczestniczący w pracach Rady Społecznej poprzedniej kadencji  (15.03.2018r. – 15.03.202r.) wnieśli szereg uwag i wniosków, które otrzymywali bezpośrednio od Delegatów DIR i rolników z naszego regionu. Naszym przedstawicielom działającym w poprzedniej kadencji Rady Społecznej we Wrocławiu –  Panom Ryszardowi Borysowi, Henrykowi Kowalikowi i Dionizemu Prusiewiczowi dziękujemy za aktywną pracę i konsekwencję w działaniu na rzecz rolników. Uznanie jest tym większe, że niejednokrotnie bronili oni wniosków rolników pomimo, że nie miały one poparcia innych organizacji i związków zawodowych w Radzie. Sposób działania przedstawicieli samorządu rolniczego w obecnej kadencji Rady się nie zmieni, ponieważ to jak są zagospodarowywane państwowe nieruchomości rolne musi być przeprowadzone w ścisłym porozumieniu z rolnikami, do których te grunty w pierwszej kolejności powinny trafić. KOWR został powołany do tego, by w sposób dynamiczny reagować na potrzeby rolników, a przez przedstawicieli DIR głos ten jest słyszalny. Tylko akceptacja środowiska rolniczego prowadzonej przez KOWR gruntowej polityki rolnej,  będzie gwarantem ich najwłaściwszego zagospodarowania.

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1989 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 120,8290 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4626 +0,00% [21:57]
 USD / JPY 107,4740 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9685 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Malwina, Odon