Limity powierzchni przeznaczonych do dzierżawy

Wg Zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 74/2019/Z z dnia 04.07.2019r.:

  1. maksymalna powierzchnia nieruchomości rolnej niezabudowanej (grunt) przeznaczanej do dzierżawy powinna być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych (UR) w gospodarstwie rolnym w województwie wg danych ARiMR za poprzedni rok.

Wg. danych ARiMR za poprzedni 2019 rok w województwie dolnośląskim średnia powierzchnia gruntów rolnych (UR) w gospodarstwie rolnym wynosi 17,10 ha.

W szczególnych przypadkach (np. konieczność przeprowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenie dróg dojazdowych, brak racjonalnego zagospodarowania pozostałych, przyległych działek stanowiących m.in. rowy, grunty zadrzewione czy drogi śródpolne), powierzchnia nieruchomości niezabudowanej może być większa, lecz nie powinna przekraczać więcej niż o 50% podanej średniej (25,65 ha). Zamiar przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej większej niż 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, powinien być przedstawiony terenowej radzie społecznej działającej przy oddziale.

  1. W przypadku, gdy powierzchnia nieruchomości rolnej zabudowanej przekracza trzykrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, wg danych ARiMR za poprzedni rok, tj. 51,6 ha przedmiot przetargu powinien być skonsultowany z terenową radą społeczną.

KOWR przygotowując nieruchomość rolną do wydzierżawienia i dokonując przeglądu gruntów i obiektów budowlanych powinien mieć na uwadze przede wszystkim utworzenie takich jednostek gospodarczych, których wielkość, rozłóg i stan obiektów budowlanych, umożliwią dzierżawcy prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej albo będą przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych. KOWR powinien dążyć do tego, aby nieruchomość rolna przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu ofert pisemnych ograniczonego do rolników indywidualnych, stanowiła zwarty rozłóg.

Udokumentowany przegląd zarówno gruntów, jak i obiektów budowlanych powinien stanowić podstawę dla KOWR do ustalenia czynszu wywoławczego oraz ewentualnego zwolnienia z czynszu dzierżawnego (art. 40 ust. 2 ustawy).

 

KOWR ZREZYGNOWAŁ Z PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH I WYDZIERŻAWIA DZIAŁKI W CZĘŚCIACH

W celu cięcia kosztów związanych z podziałami geodezyjnymi i jednocześnie przyspieszenia zagospodarowania działek przez rolników od kwietnia 2018r. KOWR wydzierżawia duże obszarowo działki w częściach. Uznano, że na potrzeby samej dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa w większości przypadków wystarczające jest określenie umownego podziału co do korzystania z działki geodezyjnej. Ma to uprościć i przyspieszyć proces wydzierżawiania gruntów. Umowny podział działek ewidencyjnych KOWR może dokonywać przy zachowaniu następujących  zasad:

  1. Wydzielone części działki ewidencyjnej, muszą być oznaczone na gruncie w taki sposób aby uniknąć konfliktów pomiędzy poszczególnymi użytkownikami tej działki, co do przebiegu umownych granic;
  2. Mapa umownego podziału co do korzystania z działki, musi być załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i umowy dzierżawy;
  3. Należy wyliczyć powierzchnię ogółem oraz powierzchnię poszczególnych użytków klas;
  4. Wyodrębnione części działki ewidencyjnej muszą mleć dostęp do dróg publicznej (niekoniecznie bezpośredni ale przez grunty Zasobu), a stosowne zapisy regulujące tę kwestię, muszą się znaleźć w treści ogłoszeń i umów dzierżawy;

Przedstawiciele DIR na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu zawnioskowali do Dyrektora wrocławskiego Oddziału, aby po przetargu były rolnikom okazywane w terenie granice umownego podziału.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian