Uwagi DIR do projektu rozporządzenia

Uwagi Dolnośląskiej Izby Rolniczej do projektu rozporządzenia – Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

 

Dokonując analizy przedstawionego projektu przede wszystkim jesteśmy zdania, iż udzielanie pomocy w formie zaproponowanego ryczałtu  jest krzywdzące dla producentów rolnych, gdyż wprowadza naszym zdaniem niesprawiedliwe zasady wsparcia. Jesteśmy zdania, iż pomoc powinno się naliczać do 1 sztuki zwierzęcia  lub metra kw. (w przypadku roślin ozdobnych)  po podziale koperty finansowej przez ilość zwierząt (i metrów kw. tuneli i szklarni) wynikającej ze złożonych wniosków. Przykładowo producent bydła mięsnego posiadający 31 szt. będzie uprawniony do otrzymania 16.200 zł. Producent, który posiadał  ok 65%  liczebności poprzedniego stada tj. 20 szt. otrzyma nieproporcjonalnie mniej – 5.100 zł.  Jeszcze drastyczniej  to przedstawia przykład dla drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych –  8.600 zł do 4 000 szt. zwierząt i 30 000 zł pow. 4000 szt. itp. Zasoby danych ARiMR  oraz Głównego Lekarza Weterynarii pozwalają na weryfikację  liczby zwierząt  posiadanych przez producentów rolnych więc wsparcie można wyliczyć sprawnie i bardzo precyzyjnie.

Odnosząc się do wykazanych w projekcie rozporządzenia zwierząt gospodarskich nasze uwagi dotyczą:

– wyłączenia ze wsparcia jałówek ,które są hodowane z przeznaczeniem na rzeź . Przecież w projekcie proponowany jest zapis o udokumentowaniu sprzedaży na ubój danej grupy zwierząt w terminie od 15 marca do 15 czerwca . Udokumentowanie sprzedaży w tym okresie wyeliminuje starania się o pomoc na zwierzęta przeznaczone na remont czy też powiększenie stada . Oczywiście jałówki powinny stanowić osobną grupę zwierząt (nie należy ich łączyć z bykami )

– całkowitego pominięcia hodowców trzody chlewnej w cyklu półotwartym lub otwartym, którzy  prowadzą produkcję na bazie zakupu polskich prosiąt i odchowu ich do tucznika. W przypadku tej produkcji, problemy powstałe w związku z pandemią oraz obecna cena żywca powodują wręcz katastrofalną sytuację producentów.

Mając na uwadze konieczność sprawnego udzielenia wsparcia producentom rolnym uważamy, że termin wydania decyzji  150 dni od zakończenia składania wniosków  jest w zbyt długi. Pomoc rolnikom musi być udzielona  jak najszybciej, dlatego niezrozumiałe jest takie wydłużanie czasu na wydawanie decyzji przez kierowników biur powiatowych Agencji.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla
X