Dolnośląskie Dziękczynienie za Plony w Borku Strzelińskim

W niedzielę 27 września br. w Borku Strzelińskim odbyły się obchody Dolnośląskiego Dziękczynienia za Plony, jako podziękowanie rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne plony. Organizatorem uroczystości był Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Pana Marka Brusiło.

 

 

Obchody Dolnośląskiego Dziękczynienia za Plony rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Św. Antoniego i Wawrzyńca. Po Mszy, w obiekcie przy ul. Świętego Floriana, rozpoczęło się spotkanie Rad Powiatowych, w którym udział wzięli zaproszeni Goście: przedstawiciele instytucji sektora rolniczego, władz samorządowych oraz delegaci Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Zaproszonych Gości powitali, w imieniu organizatorów, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Leszek Grala oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego Pan Marek Brusiło. Niedzielna uroczystość była przede wszystkim okazją do złożenia podziękowań Dolnośląskim Rolnikom – za ciężką pracę, za przywiązanie i umiłowanie ziemi, za miłość i szacunek do Polski, a przede wszystkim za chleb właśnie – ten nasz codzienny, powszedni, przez to często niedoceniany symbol pożywienia, dostatku i pomyślności. Do podziękowań przyłączyli się: Pan Paweł Czyszczoń – Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pan Waldemar Grochowski – Wójt Gminy Borów, Pani Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Terenowego KRUS we Wrocławiu, Pan Zygmunt Skiba – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pan Mirosław Kulesza – Pełnomocnik Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu oraz Pan Eugeniusz Chrzan – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.
Dolnośląskie Dziękczynienie za Plony było również doskonałą okazją do podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w działalność samorządu rolniczego. Kapituła Odznaczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych na podstawie uchwały KRIR w sprawie ustalenia Regulaminu Odznaczeń KRIR oraz postanowieniem Kapituły Odznaczeń KRIR, przychylając się do wniosku Dolnośląskiej Izby Rolniczej, przyznała brązową odznakę „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Panu Kazimierzowi Dobrowolskiemu.
Wśród rolników i osób blisko związanych z wsią są osoby, które zasługują na szczególne uznanie za zaangażowanie w działalność na rzecz rolników i rolnictwa z terenu Dolnego Śląska, dlatego też Kapituła Odznaczeń Dolnośląskiej Izby Rolniczej również przyznała medale za zasługi dla samorządu rolniczego. Srebrne medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymali: Pan Ryszard Cupek, Pan Ryszard Madej i Pan Zbigniew Sobotkiewicz.
Polska wieś jest nie tylko miejscem ciężkiej pracy rolnika. Miejscem, w którym wytwarzana jest żywność. Polska wieś jest również miejscem, gdzie w sposób szczególny i z wielką starannością dba się o zachowanie oraz kultywowanie regionalnej kultury i regionalnych zwyczajów, a słowo „tradycja” nie jest tylko pustym frazesem. Dlatego też podczas Dolnośląskiego Dziękczynienia za Plony w sposób szczególny podziękowano Paniom i Panom z Zespołu Folklorystycznego „Złotokłose” z gminy Kondratowice, który w bardzo profesjonalny sposób swoimi występami uświetnił niedzielną uroczystość.

Pamiątkowy Kryształ z podziękowaniami za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku wręczyli: Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Leszek Grala, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego Pan Marek Brusiło oraz Wójt Gminy Kondratowice Pan Tomasz Gracz.
Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Dolnośląskiego Dziękczynienia za Plony było Dolnośląskie Święto Zbóż – projekt finansowany z funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jwona, Sabina