Spotkanie w sprawie ASF

Podczas spotkania Zarządu Izby z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Pan Zdzisław Król wskazał, że obecnie mamy 11 ognisk ASF na terenie województwa. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że ASF jest chorobą sezonową, która zaczyna się w czerwcu kończy w połowie października. Wirus jest przenoszony do gospodarstw na skutek zwiększonej aktywności hodowców oraz nie zachowania zasad bioasekuracji. Obecnie istnieje 105 ognisk na terenie kraju. Są to przeważnie małe gospodarstwa do 20 sztuk. Takich gospodarstw jest na Dolnym Śląsku około 90 %. Z kontroli wynika, że większość hodowców planuje wygasić hodowlę ze względu na brak opłacalności, pogarszającej się przez ASF.

Inspekcja weterynaryjna podejmuje konkretne działania, min. zarządza populacją dzików, poprzez zarządzanie min. odstrzałów sanitarnych. Pandemia ogranicza niestety te działania. Obecnie tylko 10 powiatów jest w strefie białej. Każda strefa to jest problem dla myśliwych, ponieważ dziki muszą być zdeponowane w kontenerach, co jest to bardzo kosztowne a na dodatek jest obecnie problem z zakupem chłodni.

Prowadzone działania edukacyjne przez Inspekcję mają duże znaczenie w związku z powyższym Pan Zdzisław Król zaapelował o włączenie się w działania edukacyjne w tym zakresie.

Prezes Izby Pan Ryszard Borys wskazał, że Zarząd wystąpi z wnioskami do osób decyzyjnych o podjęcie konkretnych działań. Izba zwróci się z wnioskiem by podjąć skuteczne, radyklane środki eliminacji dzików, również z zastosowaniem środków biologicznych.

Link do zasad bioasekuracji:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Bioasekuracja-o-czym-nalezy-pamietac/idn:1415

Biuro DIR

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst