Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „RATISLAVIENSIS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Powitanie gości -Przedstawiciele instytucji współpracujących z UPWr LINDIANIG IRFOCEAWIO Ryszard Borys Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ewa Bieńkowska Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń Wydawnictw Dolnośląskiego OÅrodka Doradztwa we Wrocławiu Tomasz Kubicki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Srodowiska Bernadeta Kucharska Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin Nasiennictwa UPNTO ÛW”Ryszard Borys Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej reprezentował Izbę podczas rozpoczęcia roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wraz z Członkiem Zarządu Izby Panem Mirosławem Kaszkurem. Tegoroczna inauguracja miała szczególny charakter, gdyż przypadła na obchody 70-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Uświetnił ją doktorat honoris causa dla wybitnego hiszpańskiego naukowca Angela A. Carbonelli-Barrachiny.
Życzymy wszystkim Studentom oraz Profesorom aby był to rok bez ograniczeń, z wielkimi możliwościami rozwoju i powiększania dorobku naukowego.
Biuro DIR

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „RATISLAVIENSIS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Powitanie gości -Przedstawiciele instytucji współpracujących z UPWr LINDIANIG IRFOCEAWIO Ryszard Borys Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ewa Bieńkowska Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń Wydawnictw Dolnośląskiego OÅrodka Doradztwa we Wrocławiu Tomasz Kubicki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Srodowiska Bernadeta Kucharska Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin Nasiennictwa UPNTO ÛW”

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst