Posiedzenie Rady DIR w Świdnicy

W dniu 16 grudnia w Świdnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu świdnickiego. Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Członkowie Zarządu Pan Paweł Mazur i Dariusz Madejski, Zastępca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu Pan Piotr Regiec, Naczelnik BP ARiMR w Świdnicy – Pani Katarzyna Bujak.

Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Fabian Bartoszewicz, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Świdnica Pan Mariusz Hydzik  oraz Członkowie Zarządu DIR Pan Paweł Mazur i Dariusz Madejski. Pan Fabian Bartoszewicz od wyborów do Izb Rolniczych w 1996 roku jako członek Zarządu Wałbrzyskiej Izby Rolniczej był w zespole organizującym jej struktury. Po powstaniu województwa dolnośląskiego nadal bardzo aktywnie pracował na rzecz rolników powiatu świdnickiego. Ponadto od 39 lat pełni funkcję sołtysa wsi, jest aktywnym działaczem społecznym pracującym dla społeczności gminy Świdnica i wsi Witoszów Dolny.

Program posiedzenia obejmował tematy:

– Informacja KOWR – na jakim aktualnie etapie postępowania jest procedura rozdysponowania gruntów po wygasłej umowie dzierżawy od spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A.

– Informacje bieżące z Biura Powiatowego ARiMR w Świdnica oraz inf. nt. wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych.

Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poszczególnych tematów, a także przekazał zebranym aktualną informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej i wystąpień m.in. w sprawie definicji rolnika aktywnego oraz uwag do Planu Strategicznego WPR, aplikacji suszowej, ASF i ptasiej grypy, szkód łowieckich, wsparcia rodzimej produkcji trzody chlewnej, oddłużanie gospodarstw rolnych, ubezpieczeń w TUV oraz wypłat emerytur z KRUS bez konieczności przekazania gospodarstwa.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal