KOLONIE 2022

Prowadzimy nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w terminie: 07.07.2022 r.- 15.07.2022 r. ,miejscowość: Dębrzyno ( Kaszuby)

Kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2006 roku i których przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie ( jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie jakim jest organizowana kolonia

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Agatą Witek – legnica@izbarolnicza.pl,

tel.609 033 114.

UWAGA : O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

 

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700 zł i należy jej dokonać na rachunek Krajowej Rady Izb rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BNP Paribas 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 do dnia 20 czerwca br. z dopiskiem wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.

 

dĘBRZYNO 2022 oferta

DIR

karta kwalifikacyjna

klauzula

3. regulamin 2022

4. wzór listy kolonie 2022

5. wzór zaświadczenia KRUS

7. co zabrać

9. oświadczenie COVID

Ankieta_kwalifikacji z oświadczeniem 2022

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_zimowego__dzieci_i_młodzieży_w_roku_szkolnym_2021-2022

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin