Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W dniu 1-go czerwca 2022r.  w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR.

Wiceprezes wraz z Wicestarostą Jawora Panem Stanisławem Laskowskim wręczyli zasłużonym delegatom RP odznaczenia za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich.

Złotym medalem został uhonorowany Pan Henryk Hawrylewicz a srebrnym Pan Mirosław Postuła. Wicestarosta Stanisław Laskowski odebrał z rąk Waldemara Jankowskiego statuetkę Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, którzy poruszyli tematy:

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/ Jawor, przedstawiła informacje z działań prowadzonych i planowanych w roku 2022 przez Oddział  na

terenie Powiatu Jaworskiego oraz przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy ze szczególnym naciskiem na ochronę zapylaczy.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Jawor, podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych.

– Pani Katarzyna Wojciechowska Kierownik PZDR w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału, oraz zachęciła rolników do korzystania z usług doradczych i szkoleń, które są dedykowane rolnikom.

– Wicestarosta Jaworski Stanisław Laskowski zachęcił do wymiany doświadczeń, oraz podkreślił zasadność zacieśniania współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej wnioskował, aby w związku z 25- letnim funkcjonowaniem RP DIR Powiatu Jaworskiego zakupiono Sztandar. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław