IX Sudecki Pokaz Polowy

3 czerwca na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie odbył się Sudecki Pokaz Polowy.
Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Bank BNP Paribas.
Pokaz rozpoczął się w Bożkowskim Centrum Umiejętności, gdzie przybyłych Gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Józef Kochniarczyk.
Wśród zaproszonych Gości w pokazie uczestniczyli: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Józef Cież – były Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko , Szymon Tracz – Firma AGRO MAT, Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN / Oddział Kłodzko , Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Zbigniew Dąbrowski – reprezentujący Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu, Mariusz Hydzik – Przewodniczący RP DIR w Świdnicy, Franciszek Baranowski – Prezes Spółki Lirpol a także Dorota Zielińska – Dyrektor TUW w Kłodzku. Udział w pokazie wzięli również delegaci Rad Powiatowych DIR z powiatu kłodzkiego i wrocławskiego, rolnicy a także uczniowie szkoły.
Józef Kochaniarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie przekazał informację na temat obecnej działalności szkoły w tym Bożkowskiego Centrum Umiejętności.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, w których poruszano tematy dot. m. in. działalności izb rolniczych, współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych a także wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej, rolnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym przez prof. Cieża.
W ramach podziękowań i gratulacji w imieniu Dyrektora DODR Marka Tarnackiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Leszka Bobuli oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie Józefa Kochniarczyka Pan Zbigniew Dąbrowski złożył gratulacje za organizację IX Sudeckiego Pokazu Polowego.
W trakcie pokazu polowego została zaprezentowana gama sprzętu do zbierania zielonki marki KUBOTA – kosiarka, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa zmienno-komorowa
Celem pokazu była prezentacja nowoczesnych rozwiązań usprawniających prace przy zbiorze paszy od koszenia po zwijanie bel. W trakcie zostały wykorzystane ciągniki KUBOTA serii M4, M5, M6, M7.
Podczas pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych przez DIR, KRUS, TUW, BNP Paribas, AGRO MAT rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji.
Na zakończenie pokazu odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Językowego dla sieci szkół rolniczych „Bożkowskie Potyczki Językowe” w którym Dolnośląska Izba Rolnicza była fundatorem nagród za zajęcie I miejsca w kategorii język rosyjski. Uroczystego wręczenia nagrody z ramienia DIR dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetowej Elżbieta Ulatowska.
Józef Kochniarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie podziękował za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą i wręczył na ręce Pani Ulatowskiej listy z podziękowaniami dla Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa oraz Przewodniczącego RP DIR w Kłodzku Leszka Bobuli.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław