Delegacja niemieckich doradców rolnictwa w powiecie jaworskim

W dniu 9 czerwca 2022r. w powiecie jaworskim odbyło się spotkanie delegacji  doradców zajmujących się produkcją rolną w osobach: Stefan Enbering, Susanne Ebert, Christa Fischer, Moritz Vietinghoff, Tim Wichmann z Neubrandenburga i Agarberatung z Rostoku (Niemcy) z rolnikami z powiatu jaworskiego. Związek Rolników Uecker-Randow e.V.  jest niezależną i samostanowiącą reprezentacją interesów gospodarstw Regionu Uecker-Randow. Organizatorem tego spotkania byli Pani Marta Werner z Deutsch Polnisches Regionalzentrum – Centrum Regionale d.s. współpracy niemiecko-polskiej oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. Obszar zainteresowania delegacji to produkcja roślinna w szczególności rzepak, zboże, ziemniaki. Spotkanie rozpoczęło się w miejscowości Mściwojów w gospodarstwie Pana Seweryna Mazura, który jest Delegatem RP DIR powiatu jaworskiego oraz sołtysem Mściwojowa. Gospodarstwo Pana Seweryna to ok. 80 ha na których uprawia on jęczmień ozimy, ziemniaki, rzepak, pszenicę. Sprawdzając kolejno uprawy doradcy wraz z rolnikiem wymieniali spostrzeżenia dotyczące jakości roślin, zastosowanych środków ochrony roślin oraz nawozów. Nie zabrakło rozmów na temat systemu kształcenia w branży rolniczej po stronie polskiej i niemieckiej, tendencjach zmian zachodzących w kierunkach produkcji rolnej w Polsce i Niemczech.

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Grupie Producentów Zbóż JAWROL,  w miejscowości Sokola gm. Paszowice. Grupa powstała w 2000 r. na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach z dn. 15.09.2000 r. jako pierwsza w województwie dolnośląskim, a trzecia w kraju. Założycielem i Prezesem JAWROLU jest Pan Waldemar Jankowski. Jest on Przewodniczącym Jaworskiej Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Pełni także funkcję Wiceprezesa DIR. Grupa Producentów Zbóż zrzesza 15 członków, którzy posiadają ok. 1600 ha gruntów uprawnych, prowadzi skup zbóż, rzepaku, zajmuje się także handlem środków do produkcji rolnej. Pracownicy firmy mają do dyspozycji zestaw urządzeń do badań jakości zbóż i rzepaku, oraz możliwość przechowywania 6,5 tys. ton ziaren. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi magazynowania, oczyszczania i suszenia zbóż dla rolników z poza grupy.

Doradcy byli bardzo zainteresowani możliwościami jakie daje zrzeszanie się i wspólne działanie producentów rolnych np. w zakresie sprzedaży, magazynowania i zakupu środków do produkcji rolnej.

Podsumowaniem spotkania był wspólny posiłek w jednej z jaworskich restauracji oraz zwiedzenie Kościoła Pokoju w Jaworze.

Zarówno dla strony niemieckiej jak i polskiej było to bardzo owocne spotkanie, które umożliwiło wymianę doświadczeń, pomysłów w dziedzinie rolnictwa, dlatego też podjęto decyzję o zacieśnieniu więzi i rewizycie naszych rolników w gospodarstwach niemieckich.

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni