Konferencja pt. „Ekonomia w rolnictwie a nowoczesne narzędzia wspierające produkcję – Aktualna sytuacja w rolnictwie”

13 lipca 2022 roku w Trzebnicy odbyła się konferencja pt. „Ekonomia w rolnictwie a nowoczesne narzędzia wspierające produkcję – Aktualna sytuacja w rolnictwie”, która została zorganizowana przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Wśród zaproszonych Gości w wydarzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Leszek Cebulski – Prezes Spółki Osadkowski- Cebulski , Ewa Pawelec – Dyrektor OR KRUS we Wrocławiu, Ewa Bieńkowska- Z-ca Dyrektora DODR we Wrocławiu, Urszula Ganczarek – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu, Piotr Regiec – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu, Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora DOR ARiMR we Wrocławiu, Wojciech Gadziński – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Joanna Klimas-Zajączkowska- Dyrektor Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne we Wrocławiu, Sylwia Mika – Z-ca Dyrektora, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne we Wrocławiu, Bernadetta Kucharska – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin, Joanna Wiśniewska – Kugler – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej a także Łukasz Michalski- Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział w konferencji wzięli również licznie zebrani rolnicy – delegaci Rad Powiatowych DIR.
Po otwarciu i przywitaniu uczestników Ryszard Borys Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnikliwie omówił trudną sytuację w rolnictwie i zapewnił o podjętych działaniach DIR na rzecz rolników.
Pierwszy z prelegentów prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił prezentację nt. „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rolnictwa polskiego w kontekście założeń Planu Strategicznego WPR i Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyzwań globalnych”. Następnie Leszek Cebulski –Prezes Spółki Osadkowski- Cebulski oraz Łukasz Kuboń, Zastępca Dyrektora Działu Maszyn, Osadkowski-Cebulski omówili temat dot. rolnictwa precyzyjnego i innowacji – nowych technologii i trendów w produkcji roślinnej, które są szansą na obniżenie kosztów produkcji.
Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR przedstawił analizę opłacalności produkcji rolnej kukurydzy, pszenicy ozimej na podstawie realnych danych z gospodarstwa rolnego.
Uczestnicy mogli również zapoznać się z programem naukowo – gospodarczym „Zielona Dolina” o którym opowiedział prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu. Wojciech Gadziński – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazał informację dot. realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ASF i ptasiej grypie. O programach wspierających rolników mówiła Jolanta Szczuraszek- Zastępca Dyrektora DOR ARiMR we Wrocławiu. Na zakończenie Łukasz Michalski- Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o funduszu na wsparcie wapnowania gleb oraz inicjatywach nowych technologii w rolnictwie.
Podczas debaty padło wiele wniosków dot. szacowania suszy rolniczej,
ochrony gospodarki wodnej, potrzeb wydawania decyzji przez ARiMR dla rolników, bioasekuracji, ASF oraz utworzenia rzeczywistego systemu liczenia dzików.
Wszystkie wnioski zostaną skierowane do odpowiednich instytucji i opublikowane w najbliższym czasie na stronie DIR.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław